BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świrgoń-Skok Renata (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Kategoria spadkobierców koniecznych (heredes necessarii) jako przykład zapewnienia ciągłości w rodzinie rzymskiej w okresie prawa klasycznego
La Categoria Degli Eredi Necessari Come Ľ Esempio Della Continuazione Di Famiglia Romana Nel Diritto Classico
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2010, t. 14, s. 135-146
Słowa kluczowe
Prawo spadkowe, Rodzina, Historia starożytna
Succession law, Family, Ancient history
Uwagi
streszcz. w jęz. włoskim
Abstrakt
Na początku artykułu przybliżono rolę i znaczenie rodziny rzymskiej oraz sposoby zapewnienia ciągłości rodziny. Szczególną uwagę poświęcono jednemu ze sposobów zapewniających kontynuację rodziny - testamentowi. Omówiono rodzaje spadkobierców, uwagę skupiając na spadkobiercach koniecznych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Beduschi C., Hereditatis aditio, Milano 1976, s. 1.
 2. Biondi B., Istituti fundamentali di diritto ereditario romano, Milano 1948, s. 213.
 3. Bojarski W., Dajczak W., Sokala A., Verba iuris. Reguły i kazusy prawa rzymskiego, Toruń 2007, s. 34.
 4. Casani A.M., La veuve et la succession héréditaire dans le droit classique, RIDA 47, 2000, s. 415.
 5. Cyceron, Rozmowy tuskulańskie, przeł. J. Śmigaj, Warszawa 2010, s. 24.
 6. Fadda C., Concetti fondamentali del diritto ereditario romano, t. 2, Milano 1949, s. 31.
 7. Guarino A., Il beneficium separationis dell' heres necessarius, ZSS 60, 1940, s. 185.
 8. Jurewicz A., Problem domniemania w rzymskim ius quo ad persona pertinet, Olsztyn 2009, s. 53-70.
 9. Kaser M., Das Römische Privatrecht, t. 1, 2, München 1975, s. 203.
 10. Kuryłowicz M., Adoptio plena und minus plena, t. 25, Labo 1979, s. 163.
 11. Kuryłowicz M., Adoptio prawa rzymskiego. Rozwój i zmiany w okresie poklasycznym i justyniańskim, Lublin 1976, s. 10.
 12. Kuryłowicz M., Bemerkungen zum Prinzip adoptio naturam imitatur im römischen Recht, [w:] Roman Law as Formation of Modern Legal Systems. Studies in Honour of Wiesław Litewski, Kraków 2004, s. 279-289.
 13. Kuryłowicz M., Die adoptio im klassischen römischen Recht, Warszawa 1981, s. 5.
 14. Kuryłowicz M., Geneza i forma rzymskiej adopcji, Annales UMCS, vol. 22, Lublin 1975, s. 143.
 15. Kuryłowicz M., Kontynuacja rodziny w państwie i prawie rzymskim okresu republiki. Divina et humana. Księga Jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin Ks. Prof. H. Misztala, Lublin 2001, s. 125.
 16. Kuryłowicz M., Marcus Tullius Cicero o rzymskiej adopcji, [w:] Historia et ius. Księga jubileuszowa ks. prof. H. Karbownika, Lublin 1998, s. 253-263.
 17. Kuryłowicz M., Nowe polskie badania nad rzymskim prawem małżeńskim, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo CCCV, Wrocław 2008, s. 173.
 18. Kuryłowicz M., Zasada adoptio naturam imitatur imitator w prawie rzymskim, Plenitudo legis dilectio, Lublin 2000, s. 149.
 19. La Pira G., La successione ereditaria intestata e contro il testamento in diritto romano, Firenze 1930, s. 17 .
 20. Piętak L., Prawo spadkowe rzymskie, t. 1, Lwów 1882, s. 326.
 21. Roldan Y.G., Propuesta sobre la ventral de herencia en el derecho romano clasico, Mexico 1997, s. 11.
 22. Rozwadowski W., Istota małżeństwa rzymskiego w starożytnym Rzymie, Gdańskie Studia Prawnicze. 35-lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s. 781.
 23. Rozwadowski W., Nowe badania nad istotą małżeństwa rzymskiego, "Meander" 1987, t. 4-5, s. 237.
 24. Scherillo G., Successione ed estinzione dei raporti giuridici. Studi in onore De Francisco, t. 2, Milano 1957, s. 610.
 25. Tellegen J.W., The Roman Law of Succession in the Letters of Pliny the Younger, Zutphen 1982, s. 21.
 26. Voci P., Diritto ereditario romano, Milano 1960, s. 363.
 27. Voci P., Diritto ereditasio romano II. Parte speciale, Milano 1963, s. 376.
 28. Watson A., The law of succession in the later roman republic, Oxford 1971, s. 51.
 29. Zabłocka M., Adrogatio Nerona przez Klaudiusza w świetle ówczesnego ustawodawstwa, "Prawo Kanoniczne" 1985, t. 28, s. 209.
 30. Zabłocka M., Zabłocki J., Ustawa XII Tablic. Tekst - tłumaczenie - objaśnienia, Warszawa 2003, s. 31.
 31. Zabłocki J., Kompetencje pater familias i zgromadzeń ludowych w sprawach rodziny w świetle Noctes Atticae Aulusa Gelliusa, Warszawa 1990, s. 115.
 32. Zabłocki J., L'adrogatio nel diritto romano, [w:] Leges sapere. Studia i prace dedykowane profesorowi Januszowi Sondlowi, Kraków 2008, s. 723-736.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu