BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikołajczyk Zofia (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Metodyka pracy naukowej jako podstawa przygotowywania rozpraw na stopnie naukowe - powrót do korzeni
Methodology of Scientific Research as the Basis for the Preparation of Dissertations on Scientific Degrees
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2014, nr 1A, s. 149-166, bibliogr. 39 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Metodologia badań, Badania naukowe, Etyka kształcenia, Rozprawa habilitacyjna
Research methodology, Scientific research, Ethics training, Habilitation thesis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zgodnie z sugestią organizatorów Szkoły Letniej Zarządzania 2014 podjęcia dyskusji nad problemami prac na stopień w naukach o zarządzaniu, w referacie przedstawiono kolejne etapy metodyki przygotowywania rozpraw doktorskich i habilitacyjnych w oparciu o literaturę z zakresu metodologii nauk. (abstrakt oryginalny)

Suggested by the organizers of the Summer School of Management in 2014, to take the discussion on the problems of work on a Ph. degree in management sciences, the paper presents a methodology for the preparation of the stages of doctoral theses and dissertations based on the literature in the field of scientific methodology. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa 1965.
 2. Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Difin, Warszawa 2005
 3. Ciesielski M., Model rozprawy habilitacyjnej w naukach o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 10.
 4. Descartes R., Rozprawa o metodzie, PWN, Warszawa 1970.
 5. Dziennik Ustaw RP, nr 65, Warszawa 2003.
 6. Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa 1976.
 7. Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk, Wyd. KUL, Lublin 2001.
 8. Karpiński J., Wprowadzenie do metodologii badań społecznych, Wyd. WSPiZ, Warszawa 2006.
 9. Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000.
 10. Kotarbiński T., Elementy poznania, logiki formalnej i metodologii nauk (dzieła wszystkie), Ossolineum, Wrocław 2004.
 11. Kozielecki J., Rozwiązywanie problemów, PZWS, Warszawa 1969.
 12. Lichtarski J., O doborze respondentów badań empirycznych w naukach o zarządzaniu, [w:] Metodologiczne aspekty nauk o zarządzaniu, "Zeszyty Naukowe" nr 238, Wyd. UE, Poznań 2012
 13. Lutyński J., Metody badań społecznych, ŁTN, Łódź 1994
 14. Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. AE, Poznań 1999.
 15. Mały Słownik Języka Polskiego, PIW, Warszawa 1969.
 16. Manione T.W., Ankietowanie pocztowe w badaniach marketingowych i socjologicznych, PWN, Warszawa 1999
 17. Marciszewski W., Szkice do współczesnej metodologii nauk społecznych, Wyd. Fundacja na rzecz Informatyki, Logiki i Matematyki, Warszawa 2002
 18. Martyniak Z. i zespół, Badanie pracy, PWE, Warszawa 1979.
 19. Martyniak Z., Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1989.
 20. Mikołajczyk Z,. Techniki organizatorskie, II wyd., PWN, Warszawa 1977.
 21. Mikołajczyk Z., Społeczna odpowiedzialność uniwersytetu, [w:] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, B. Kaczmarek (red.), Wyd. UŁ, Łódź 2013.
 22. Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, wyd. III, PWN, Warszawa 2002.
 23. Nowak S., Metodologia badań socjologicznych. Zagadnienia ogólne, PWN, Warszawa 1970
 24. Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 1985.
 25. Pabis S., Metodologia i metody nauk empirycznych, PWN, Warszawa 1985.
 26. Pieter J., Zarys metodologii pracy naukowej, PWN, Warszawa 1975.
 27. Pietrasiński Z., Myślenie twórcze, PZWS, Warszawa 1969
 28. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.
 29. Semkow J., Żurawicki S., Elementy metodologii nauk ekonomicznych, PWN, Warszawa 1977.
 30. Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa 2012.
 31. Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa 2011
 32. Słownik wyrazów obcych, praca zbiorowa pod red. Z. Rysiewicza, PIW, Warszawa 1954.
 33. Stachak S., Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, KiW, Warszawa 1997.
 34. Such J., Wstęp do metodologii ogólnej nauk, Wyd. UAM, Poznań 1973.
 35. Sułek A., Eksperyment w badaniach społecznych, PWN, Warszawa 1979.
 36. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. "Śląsk", Katowice 1999.
 37. Wójcicki R., Wykłady z metodologii nauk, PWN, Warszawa 1982
 38. Zieleniewski J., Organizacja badań naukowych, PWN, Warszawa 1975.
 39. Zimniewicz K., Teoria i praktyka zarządzania - analiza krytyczna, PWE, Warszawa 2014
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu