BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niemczyk Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rozwój nauk o zarządzaniu a paradygmaty nauk ekonomicznych
The development of management science from perspective of paradigms of economic sciences
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2014, nr 1A, s. 167-175, bibliogr. 7 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Metodologia badań, Metody badawcze
Management, Research methodology, Research methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na interdyscyplinarny i dynamiczny charakter rozwoju nauk o zarządzaniu i tym samym na uprawniony polimorfizm metodologiczny. W tym celu przedstawiono kilka wybranych sposobów opisu takiego rozwoju. Podkreślono przy tym, że największą wartość ma opis, w którym wyróżniono dwa podstawowe paradygmaty nauk ekonomicznych, w tym nauk o zarządzaniu, tj. wartości i wymiany. Z przeprowadzonych analiz wynika, że mimo deklarowanej różnorodności w metodologii nauk o zarządzaniu w jej ewolucyjnym rozwoju mamy do czynienia z okresami dominacji konkretnych, jednoznacznie zdefiniowanych podejść badawczych, a ich zmiany wynikają z rozwoju szeroko definiowanych nauk ekonomicznych, których instytucjonalną częścią są nauki o zrządzaniu(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to indicate the interdisciplinary and dynamic nature of the development of management science in the perspective of polymorphism methodology. This article presents a few ways to describe some of these developments. The most important of this description are the two basic paradigms of economic sciences, including management science: value and exchange. Analyses show that, despite the declared diversity in management science methodology and in its evolutionary development, periods of domination of specific and clearly defined research approaches are recognized(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Agarwal R., Hoetker G., A Faustian Bargain? The Growth of Management and Its Relationship With Related Disciplines, "Academy of Management Journal" 2007, Vol. 50, No. 6, pp. 1304-1322
  2. Douglass B., Economic Methodology and Nobel Laureates: Confirmation of a Methodological Paradigm Shift, "American Journal of Economics and Sociology" 2012, Vol. 71, Iss. 5, pp. 1205-1218.
  3. Hoetker G., The use of logit and probit models in strategic management research: Critical issues, "Strategic Management Journal" 2007, pp. 331-343.
  4. Kohn M., Value and Exchange, "Cato Journal" 2004, No. 24 (3), pp. 302-339.
  5. Kostera M., Postmodernizm w zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996
  6. Krzyżanowski L., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: Paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
  7. Witczak H., Problemy naukowe, [w:] Metodologiczne podstawy prac doktorskich w naukach ekonomicznych, M. Sławińska, H. Witczak (red.), PWE, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu