BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nogalski Bogdan (Uniwersytet Gdański), Niewiadomski Przemysław (Zakład Produkcji Części Zamiennych i Maszyn Rolniczych FORTSCHRITT)
Tytuł
Implementacja strategii przywództwa kosztowego w zaopatrzeniu surowcowym na rynku mechanizacji rolnictwa - rekomendacje dla elastycznego wytwórcy
Concept of a flexible organization as a manifestation of cost leadership strategy model's implementation
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2014, nr 1A, s. 177-192, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Strategia przedsiębiorstwa, Modelowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Elastyczność organizacyjna
Corporation strategies, Enterprise modeling, Organizational flexibility
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na fali szerokiej dyskusji, jaka się ostatnio toczy w wielu środowiskach, zarówno naukowców, jak i praktyków, po raz kolejny pojawia się pytanie, czy jest możliwe wypracowanie mechanizmów czy koncepcji implikujących zdolność przedsiębiorstw do rozwoju w nieustająco zmiennym otoczeniu. W związku z powyższym modelowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa, które według autorów opracowania oznacza występowanie zmian o charakterze jakościowym, ocenianych pozytywnie, w kontekście celu, którego dotyczą, powinno służyć racjonalizacji jego działalności. Wobec powyższego w niniejszej pracy za zasadne uznano skonstruowanie takiego modelu strategii rozwoju przedsiębiorstwa wytwórczego, który będzie można wykorzystać w praktyce zarządzania. O tym stanowi niniejsze opracowanie, w którym autorzy proponują: „„ prezentację kluczowych zagadnień dotyczących modelowania strategii przedsiębiorstwa; „„ opracowanie modelu - koncepcji strategii zakładu wytwórczego, której zaimplementowanie w istotny sposób implikuje jego elastyczność; „„ wdrożenie modelu do praktyki, stąd prezentacja wyników implementacji strategii w jednym z przedsiębiorstw wytwórczych sektora związanego z mechanizacją rolnictwa. (abstrakt oryginalny)

Proceeding to the implementation of this article, the authors were inspired by the idea concerning the implication of simple methods and solutions because, as their experience of many years shows, they do not require large amounts of money, and many a time bring the outstanding results. Thus, creating the copyright model of a manufacturing company's developmental strategy, which may be used both in theory and practice of management, was regarded as legitimate. Hence, the authors suggest: A presentation of the key issues o „„ f shaping the company strategy; „„ A formulation of the model - the concept of a manufacturing plant strategy, the implementation of which apparently results in its flexibility: „„ Implementing the model into practice - the presentation of the results of strategy applied in one of the manufacturing companies, in the sector of agricultural machinery. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beahm G., Ja, Steve. Steve Jobs własnymi słowami, MT Biznes, Warszawa 2011.
 2. Czerska J., Usprawnianie przedsiębiorstwa produkcyjnego zgodnie z koncepcją Lean, "Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej", Ekonomia nr 40, Gdańsk 2001
 3. Ćwiklicki M., Obora H., Hoshin kanri. Japońska metoda strategicznego zarządzania jakością w Polsce, PWE, Warszawa 2011.
 4. Gierszewska G., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011
 5. Kosieradzka A., Kąkol U., Krupa A., Przełomy organizacyjne w zarządzaniu produkcją, [w:] Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie procesowe, Borowiecki R., Kiełtyka L. (red.), TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2011
 6. Krawczyk S. (red.), Logistyka. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011
 7. Krupski R., O rozwoju przedsiębiorstwa inaczej - perspektywa nowych ujęć szkoły zasobów, [w:] Zarządzanie procesami restrukturyzacji, Borowiecki R. (red.), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 8. Krzakiewicz K., Przesłanki i dylematy wykorzystania koncepcji zarządzania przez wartość, "Organizacja i Kierowanie 2012" nr 1A (149).
 9. Krzakiewicz K., Cyfert S., Przywództwo sensualne w procesie zarządzania organizacją, "Przegląd Organizacji" 2013, nr 6.
 10. Niewiadomski P., Nogalski B., Szczupłe wytwarzanie - paradygmat lidera kosztowego w przedsiębiorstwie wiedzy, "Przegląd Organizacji" 2012, nr 8.
 11. Niewiadomski P., Pawlak N., Koncepcja szczupłego produktu oraz jej implikacje kosztowe i jakościowe, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2012, nr 12.
 12. Nogalski B, Niewiadomski P., The problem of waste minimization during raw material cutting in a flexible manufacturing plant - practical dimension, [w:] Enterprise management. The customer perspective and internal proces management, Kałkowska J., Pawłowski E., Włodarkiewicz-Klimek H. (red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012
 13. Nogalski B., Niewiadomski P., Koncepcja oceny dostawcy w elastycznym zakładzie wytwórczym - strategiczna perspektywa sukcesu, "Zarządzanie i Finanse 2013" nr 4, s. 277-292.
 14. Nogalski B., Niewiadomski P., Marża jako kryterium racjonalności implementacji w elastycznie zorientowanym rodzinnym zakładzie wytwórczym, [w:] Efektywność organizacji, Cisek M., Marciniuk-Kluska A. (red.), Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2013, s. 113-127.
 15. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.
 16. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2009
 17. Skowronek Cz., Saryusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012.
 18. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, Struktury, Decyzje, Tożsamość, PWE, Warszawa 1999.
 19. Sudoł S., Nauki o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2012
 20. Trzcieliński S., Włodarkiewicz-Klimek H., Pawłowski K., Współczesne koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu