BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juchnowicz Marta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim jako paradygmat nowoczesnej gospodarki
Flexible Human Resources Management as Paradigm of Modern Economy
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2008, nr 1 (8), s. 11-21, tab., bibliogr. poz. 14
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Elastyczność organizacyjna
Human Resources Management (HRM), Organizational flexibility
Uwagi
summ.
Abstrakt
Modern enterprises function in special conditions, which cause dynamic changes in the environment and internal situation of the enterprises. The situation demands special competence - flexibility - both from the organisation and individual employee. Flexibility means readiness, capacity and ability to change, and the necessity to initiate such changes on all the levels. The results of research indicate high flexibility of Polish employees, and simultaneously, inadequate level of the flexibility of HRM system in Polish enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkinson J., Manpower Stratégies for Flexible Organizations, "Personnel Management" 1984, No. 16.
 2. Barrett R., Liberating the Corporate Soul. Building a Visionary Organization, Butterworth-Heinemann, Woburn 1998.
 3. Brocławik K., Model efektywnej grupy inwentycznej, w: Stymulatory i inhibitory aktywności twórczej, red. A. Tokarz, UJ, Kraków 1993.
 4. Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa 2003.
 5. Georgsdottir A.S., Getz I., How Flexibility Facilitâtes Innovation and Ways to Manage it in Organizations, "Creativity and Innovation Management" 2004, Vol. 13, No. 3.
 6. Jabłonowska L., Brak rozwoju kompetencji dysfunkcją w elastycznym zarządzaniu kapitałem ludzkim, W: Raport z badań: Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim współczesnym paradygmatem nowoczesnej organizacji, red. M. Juchnowicz, SGH, Warszawa 2007.
 7. Juchnowicz M., Elastyczne zaangażowanie kapitału ludzkiego, W: Raport z badań: Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim współczesnym paradygmatem nowoczesnej organizacji, red. M. Juchnowicz, SGH, Warszawa 2007.
 8. Kalleberg A.L., Organizing Flexibility: The Flexible Firm In a New Century, "British Journal of Industrial Relations" 2001, No. 39.
 9. Pathak R.C., Flexibility - Thinking Shift for Organizational Excellence, "Global Journal of Flexible Systems Management" 2005, Vol. 6, No 3&4.
 10. Porębska J., Elastyczność w zarządzaniu ludźmi, "Gazeta Prawna" Nr 246/2004.
 11. Ronnmar M., The Managerial Prérogative and the Employées Duty to Work: A Comparative Study ofFunctional Flexibility in Working Life, "The International Journal of Human Resources Management" 2004, 15/3.
 12. Rostkowski T., Elastyczność organizacji w procesie doboru kompetencji, W: Raport z badań: Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim współczesnym paradygmatem nowoczesnej organizacji, red. M. Juchnowicz, SGH, Warszawa 2007.
 13. Wojtczuk-Turek A., Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, red. M. Juchnowicz, Difin, Warszawa 2007.
 14. Wojtczuk-Turek A., Elastyczność indywidualna pracownika, W: Raport z badań: Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim współczesnym paradygmatem nowoczesnej organizacji, red. M. Juchnowicz, SGH, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu