BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hryszko Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Świadomość ubezpieczeniowa przedsiębiorcy przy zabezpieczeniu operacji finansowych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 3, Ubezpieczenia, 2002, s. 101-112, rys., tab.,bibliogr. po rozdz.15 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia finansowe, Świadomość ubezpieczeniowa, Finanse przedsiębiorstwa, Kredyt eksportowy, Transakcje finansowe
Financial insurances, Insurance awareness, Enterprise finance, Export loan, Financial transaction
Firma/Organizacja
Compensa SA, Allianz
,
Kraj/Region
Polska, Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone Ameryki
Poland, Western Europe, United States of America (USA)
Abstrakt
Instrumentem skutecznej asekuracji w zabezpieczaniu transakcji finansowych w gospodarkach zachodnich stały się ubezpieczenia finansowe. W polskim przedsiębiorstwie ubezpieczenia finansowe nadal rzadko wspomagają proces zarządzania ryzykiem realizowanych transakcji finansowych. W przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych ubezpieczenia finansowe stanowią w Polsce zaledwie 3% całego rynku ubezpieczeń majątkowych. Przyczyny takiego stanu rzeczy można upatrywać w słabszej w stosunku do krajów wysoko rozwiniętych, pozycji finansowej polskich przedsiębiorstw oraz niskiej świadomości ubezpieczeniowej. Z kolei świadomość ubezpieczeniowa społeczeństwa oraz działających na rynku przedsiębiorstw jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na stopień wykorzystania ochrony ubezpieczeniowej w procesie zarządzania ryzykiem. Im niższa świadomość ubezpieczeniowa i znajomość produktów, tym prostsze polisy kupują przedsiębiorstwa, natomiast ubezpieczenia finansowe są grupą produktów charakteryzujących się dużą złożonością. W przedsiębiorstwach w Polsce, jednak nadal częściej ubezpieczany jest majątek niż operacje finansowe, choć obserwatorzy rynku ubezpieczeniowego podają, że ostatnie pięć lat to okres dynamicznego rozwoju ubezpieczeń finansowych. Ubezpieczenia finansowe definiowane w literaturze przedmiotu jako "urządzenie gospodarcze zapewniające pokrycie przyszłych potrzeb majątkowych, wywołanych u wszelkiego typu podmiotów (kredytodawców) przez nieotrzymanie od określonych kredytobiorców w ściśle określonych sytuacjach należności za udzielony przez kredytodawcę kredyt" Inaczej można je określić jako instrument asekuracji, który zabezpiecza określone podmioty przed skutkami wystąpienia ryzyka finansowego operacji finansowych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ubezpieczenia gospodarcze. Pod red. T.Sangowskiego, Poltext, Warszawa 2001, s. 239
 2. R. Bombata, T. Brzeziński: Polowanie na mate i średnie. "Businessmen Magazyn" 2002, nr 1
 3. M. Jaworski: Start od zera. "Asekuracja&Re" 2001, nr 12 s. 10-11
 4. Vademecum pośrednika ubezpieczeniowego, praca zbiorowa pod red. T. Sangowskiego, Saga Printing, Poznań 1996, s. 239
 5. G.W. Crist, Jr., Corporate Suretyship., McDraw-Hill Book Conipany, Inc, 1950.,s. 22-45
 6. Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego, pod. Red. W. Sulkowskiej. Zakamycze 2000, s. 72
 7. S. Rogowski, B, Wolińska: Świadomość ubezpieczeniowa. Stan obecny perspektywy. "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" 1999, nr 2, s. 36-37
 8. S. Rogowski, K. Policha: Świadomość ubezpieczeniowa a decyzje o zarządzaniu ryzykiem. "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" 2000, nr 5, s. 39-41
 9. A. Pardyka: Pięć polis: "100% Ubezpieczeń" 2000, nr 15 (38)
 10. System finansowy w Polsce. Pod red. B. Pietrzak, Z. Polański, PWN, Warszawa 1998, s. 211
 11. Ubezpieczenia gospodarcze. Pod red. T. Sangowskiego, Poltext, Warszawa 2001, s. 241
 12. M. Jaworski: Oferta na lepsze czasy, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2002, nr 4(147)
 13. M. Jaworski: Niewiele się zmieniło, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2001, nr 12(103)
 14. A. Hryszko: Istota i znaczenie gwarancji ubezpieczeniowych na polskim rynku finansowym - perspektywy rozwoju. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 5
 15. Ubezpieczenia gospodarcze, pod red. Sangowskiego T., Poltext, Warszawa 1999, s. 56
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu