BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozielski Robert (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Standardy międzynarodowe w edukacji menedżerskiej a przewaga konkurencyjna firm i regionów w gospodarce opartej na wiedzy
International Standards In Business Education - Competitive Advantage Of Companies And Regions In The Knowledge Based Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 71, s. 37-50, bibliogr. 42 poz.
Tytuł własny numeru
Nauka szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Wiedza, Przewaga konkurencyjna
Knowledge-based economy, Knowledge, Competitive advantage
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wiele publikacji w ostatnim czasie podkreśla, iż proste źródła przewagi konkurencyjnej zostały wyczerpane1. Firmy muszą poszukiwać nowych, innych metod konkurowania. Oprócz tego zmienność środowiska biznesowego sprawia, iż informacje, które pozwalały podejmować właściwe decyzje jeszcze wczoraj, dziś są już nieaktualne, a dodatkowo dynamika procesów biznesowych wymusza rozwijanie nowych umiejętności i zdolności menedżerskich. Wszystko to zmusza do postawienia pytania o sposoby budowania i rozwijania wiedzy menedżerskiej. Jest to szczególnie istotne w sytuacji globalizującego się świata, gospodarki opartej na wiedzy i stałego procesu poszukiwania nowych form konkurowania osób, organizacji i regionów na rynku. Celem referatu jest przedyskutowanie roli, jaką odgrywają bądź będą odgrywać standardy międzynarodowe budowane przez instytucje profesjonalne w edukacji menedżerskiej. Rozważania toczyć się będą na tle silnie 1 A.J. Bush, D. Smart, E.L. Nicholas, Pursuing the Concept of Marketing Productivity, "Journal of Business Research", vol. 55/2002. 38 Robert Kozielski zauważalnych procesów, takich jak poszukiwanie nowych źródeł przewagi konkurencyjnej, wiedzy jako immanentnej cechy współczesnych gospodarek, a także krytyki, jaka kierowana jest pod adresem tradycyjnych metod edukacji i profesji menedżerskiej. Dyskusja oparta będzie na przykładzie edukacji menedżerskiej w sferze marketingu. (fragment tekstu)

The simple sources of competitive advantage of the company or region are going to the end. Many organizations are looking for the new ways of competing. The searching process is also important when we take into consideration the new business landscape in which business environment changes, knowledge based economy, weaknesses of traditional forms of education are needed to survive. Taking into account an indicated business and education challenges, the role of international standards in business education is discussed in the paper. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaker D.A., Managing Assets and Skills - the Key to S ustainable Competitive Advantage, "California Management Review", vol. 31/1989.
 2. Adler L., Systems Approach to Marketing, "Harvard Business Review", May/June 1967.
 3. Aufreiter N., George M., Empres L., Developing a D istinctive Consumer Marketing Organization, "Journal of Marketing Focused Management", vol. 1/1996.
 4. Barney J.B., Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management", vol. 14/January 1991.
 5. Bhide A., Hustle as Strategy, "Harvard Business Review", vol. 64/September/October 1986.
 6. Brady J., Davis I., Marketing's Mid-Life Crisis, "The McKinsey Quarterly", nr 2/1993.
 7. Bush A.J., Smart D., Nicholas E.L., Pursuing the Concept of Marketing Productivity, "Journal of Business Research", vol. 55/2002.
 8. Cahill D.J., The Managerial Implications of the Learning Organization - A N ew Tool for Internal Marketing, "Journal of Services Marketing", vol. 9, nr 4/1995.
 9. Colgate M., Creating Sustainable Competitive Advantage Through Marketing Information System Technology - A T riangulation Methodology within the Banking Industry, "International Journal of Bank Marketing", vol. 16/2, 1998.
 10. Day G.S., The Capabilities of Market-Driven Organizations, "Journal of Marketing", vol. 58/October 1994.
 11. Day G.S., Wensley R., Assessing Advantage - Framework for Diagnosing Competitive Superiority, "Journal of Marketing", vol. 52/April 1988.
 12. De Geus A.P., Planning as Learning, "Harvard Business Review", vol. 66, March/ April/1988.
 13. Deshpande, R., Using Market Knowledge, London 2001.
 14. Doyle P., Valuing Marketing's Contribution, "European Management Journal", vol. 18/June 2000.
 15. Dretske F., Knowledge and the Flow of Information, Cambridge 1981.
 16. Drucker P.F., The Age of Discontinuity - Guidelines to O ur Changing Society, New York 1968.
 17. Evans M., Nancarrow C., Napp A., Stone M., Future Marketers - Future Curriculum - Future Shock?, "Journal of Marketing Management", vol. 18/2002.
 18. Ghemawat P., Sustainable Advantage, "Harvard Business Review", September/October 1986.
 19. Glazer R., Marketing in an Information Intensive Environment - Strategic Implications of Knowledge as an Assets, "Journal of Marketing", vol. 55/October 1991.
 20. Gruber T.R., The Acquisition of Strategic Knowledge, San Diego 1989.
 21. Hope J., Hope T., Competing in the Third Wave, Boston 1997.
 22. Hunt S.D., Morgan R.M., The Comparative Advantage Theory of Competition, "Journal of Marketing", vol. 59/April 1995.
 23. Is Marketing a S cience, "Harvard Business Review", nr  January/February 1963.
 24. Kim W.C., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, "Harvard Business Review Polska", lipiec/sierpień 2005.
 25. Kohli A.K., Shervani T.A., Chalaagalla G.N., Learning and Performance Orientation of Salespeople - the Role of Supervisors, "Journal of Marketing Research", vol. 35, May 1998.
 26. Kozielski R., Marketing wewnętrzny - współczesne narzędzie konkurowania, "Marketing i R ynek", nr 12/2002.
 27. Machlup F., Mansfield U., The Study of Information, New York 1983.
 28. Mokwa M.P., The Strategic Marketing Audit - An Adoption/Utilization Perspective, "The Journal of Business Strategy", Spring 1986.
 29. Moller K., Anttila M., Marketing Capability - a K ey Success Factor In Small Business?, "Journal of Marketing Management", vol. 3/1987.
 30. Moorman Ch., Organizational Market Information Processes - Cultural Antecedents and New Product Outcomes, "Journal of Marketing Research", vol. 32/August 1995.
 31. Niestrój R., Wizerunek marketingu w P olsce. Materiały ze Z jazdu Katedr Marketingu, Warszawa 2006.
 32. Porter M. Competitive Advantage, New York 1995.
 33. Prahalad C.K., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review", May/June 1990.
 34. Slater S.F., Narver J.C., Market Orientation and the Learning Organization, "Journal of Marketing", vol. 59/July 1995.
 35. Slater S.F., Narver J.C., Market Orientation, Customer Value, and Superior Performance, "Business Horizons", vol. 37, March/April 1994.
 36. Srivastava R.K., Tassaduq A., Shervani T.A., Fahey L., Market-Based Assets and Shareholder Value - a F ramework for Analysis, "Journal of Marketing", vol. 62/1998.
 37. Stalk G. Jr., Lachenauer R., Nie dla mięczaków, czyli jak ostro grać, by wygrywać, "Harvard Business Review Polska", czerwiec 2004.
 38. Toffler A., Powershift - Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of 21st Century, New York 1990.
 39. Tomer J.F., Organizational Capital - the Path to Higher Productivity and Well-Being, New York 1987.
 40. Webster F.E. Jr., Back to the Future - Integrating Marketing as a T actics, Strategy, and Organizational Culture, "Journal of Marketing", vol. 69/October 2005.
 41. Williams J., How Sustainable is Your Competitive Advantage, "California Management Review", vol. 34/Spring 1992.
 42. Wind Y., Robertson T., Marketing Strategy - New Directions for Theory and Research, "Journal of Marketing", vol. 47/Spring 1983.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu