BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłos Monika (Wyższa Szkoła Biznesu w Pile)
Tytuł
Kompetencje jako determinanty gospodarki opartej na wiedzy
Competences As Determinants Based On Knowledge
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 71, s. 51-65, rys., wykr., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Nauka szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Kompetencje
Knowledge-based economy, Competences
Uwagi
summ.
Abstrakt
Różnice między kwalifikacjami a kompetencjami są ciągłym tematem dyskusji nauki z biznesem. Zmieniające się otoczenie, tempo tych zmian, duża liczba osób bezrobotnych powoduje, iż odchodzi się od tradycyjnego traktowania kwalifikacji zawodowych. Artykuł traktuje o różnicach między kwalifikacjami a kompetencjami, o tym, które z nich są ważniejsze dla pracowników, a które dla pracodawców. Na podstawie wyników badania zostaną wskazane również te, które nabyli respondenci w szkole wyższej. Zgodnie ze strategią lizbońską i procesem bolońskim szkoła wyższa stanowi przecież podstawę rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. (fragment tekstu)

Differences between professional qualifications and competences are an issue of sciences and business. Evaluating environment, changes' pace, large amount of unemployed make diverging from traditional treatment of professional qualification. This article says about differences between qualification and competences, explains which of them are more important to employees and employers. This report underlines also those differences, based on scientific research, which were gained by high school's respondents. According to Lisbon Strategy, high school is a foundation (by Bologna Process) of economy development based on knowledge. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Filipowicz G., Pracownik wyskalowany, czyli metody i  narzędzia pomiaru kompetencji, "Personel", nr 15, 1-31 lipca 2002.
 2. Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Warszawa 2004.
 3. Kossowska M., Sołtysińska I., Szkolenia pracowników a  rozwój organizacji, Kraków 2002.
 4. Matczak A., Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS . Podręcznik, Warszawa 2001.
 5. Realizacja europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, materiały związane z procesem bolońskim, MEN iS, Warszawa 2003.
 6. Oleksyn T., Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, Warszawa 1999.
 7. Rostowski T., Kompetencje jako jakość zarządzania zasobami ludzkimi, (w:) Jakość zasobów firmy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, red. A. Sajkiewicz, Warszawa 2002.
 8. Rozporządzenie MGiP z dn. 8.12.2004 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2004 r., nr 222, poz. 1868 z późn. zm.)
 9. Sylburski M., Umiejętność zawodowa (2), "Personel i Z arządzanie", nr 5/maj 2010.
 10. Whiddett S., Hollyforde S., Modele kompetencyjne w  zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków 2003.
 11. Woodruffe C., Ośrodki oceny i rozwoju, Kraków 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu