BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Adam (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu)
Tytuł
Innowacyjność polskich regionów a ich rozwój gospodarczy
Innovations And The Level Of Economic Development Of Polish Regions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 71, s. 83-93, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Nauka szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Innowacje, Region gospodarczy, Rozwój gospodarczy
Innovations, Economic region, Economic development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Innowacyjność jest elementem warunkującym wzrost gospodarczy w poszczególnych krajach. Jak wynika bowiem z teorii wzrostu gospodarczego, długookresowa dynamika PKB uzależniona jest od trzech kluczowych czynników: akumulacji kapitału, wzrostu liczby ludności i postępu technicznego1. Podczas gdy działanie prawa malejących przychodów sprawia, że wzrost gospodarczy nie może odbywać się wciąż jedynie przez powiększanie zasobu kapitału, a wzrost liczby ludności może podtrzymać wzrost wielkości produktu, ale nie wielkości dochodu i produktu na jednego mieszańca, to postęp techniczny jest mechanizmem decydującym o utrzymaniu wzrostu w długim okresie2. W związku z tym w przyjętej przez Radę Europejską w roku 2000 strategii lizbońskiej, stanowiącej najważniejszy program społeczno-gospodarczy UE , szczególną rolę przypisano innowacyjności jako jednemu z czterech filarów programu mającego uczynić z UE najbardziej konkurencyjną gospodarkę świata. (fragment tekstu)

Over recent years, the topic of regional innovation policy has received growing attention. As a result of this there is a need to prove that the level of region innovation can affect its economic development. The aim of the article was to examine if innovative regions a better developed that the others. The results of the survey proved that the average level of GDP per capita is higher for the innovative regions. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Almeida P., Kogut B., The exploration of technological diversity and the geographic localization of innovation, "Small Business Economics", nr 9/1997.
  2. Barro R.J., Makroekonomia, Warszawa 1997.
  3. Gordon R., McCann P., Innovation, agglomeration, and regional development, "Journal of Economic Geography" nr 5/2005.
  4. Grycuk A., Teoria i praktyka klastrów. Ekonomiczne i  socjologiczne podstawy teorii gron - przestrzenne uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, Warszawa 2003.
  5. Jaffe A.B., Trajtenberg M., Henderson R., Geographic Localization of Knowledge Spillovers as Evidenced by P atent Citations, "Quarterly Journal of Economics" 1993.
  6. Simpson W., Urban Structure and the Labour Market: Worker Mobility, Commuting, and Underemployment in Cities, Oxford 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu