BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewczuk Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rozwój lokalny na tle współczesnych uwarunkowań - rekomendacje dla praktyki samorządowej
Local Development In Comparison With Contemporary Determinants - Recommendations For Practice Of Selfgovernment Authorities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 71, s. 97-119, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Nauka szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Samorząd terytorialny, Praktyka zarządzania
Local development, Local government, Management practice
Uwagi
summ.
Abstrakt
Procedura zarządzania rozwojem lokalnym obejmuje wiele aspektów organizacyjnych, ekonomicznych i społecznych. Wymaga ona dobrze przeprowadzonej diagnozy, budowy spójnej wizji rozwoju, nadania właściwej orientacji zachodzącym przemianom, wytyczenia racjonalnych, a jednocześnie strategicznych kierunków rozwoju z określeniem horyzontów czasowych poszczególnych etapów, wykreowania scenariuszy rozwoju uwzględniających prawdopodobne stany otoczenia mające swoje przełożenie na tempo i zakres rozwoju, kształtowania postaw społeczności lokalnych i ich stosunku do projektowanych zmian. Rozwój lokalny staje się bardzo ważnym celem wspólnot samorządowych. Badacze z zakresu nauk ekonomicznych zajmujących się profesjonalnie uwarunkowaniami rozwoju lokalnego i kreowaniem przyjaznych postaw otoczenia na rzecz dobra publicznego stają przed wielkim wyzwaniem. (fragment tekstu)

Local development carried out under the so-called "localism" orientation is focused on the permanent and systemic changes at the level of municipalities and districts. Boosting growth is the main task of subnational government and local community. In the poor condition of public finance the full implementation of local development programs is difficult. Creating of local entrepreneurship and increasing activity and engagement of local communities in the process of local development should be assessed positively. Great epochal challenges await or the implementation. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bandarzewski K., Chmielnicka P., Kisiel W., Prawo samorządu terytorialnego w P olsce, Warszawa 2006.
 2. Cybulski B., Nieprawidłowości w zakresie gospodarki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego stwierdzane przez regionalne izby obrachunkowe, (w:) Gospodarka bud
 3. Domański T., Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Warszawa 2000.
 4. Finanse lokalne, red. L. Patrzałek, Poznań 2009.
 5. Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Warszawa 2008.
 6. Kijowski D.R., Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych - zagadnienia ogólne, "Samorząd Terytorialny", nr  1-2/2010.
 7. Kogut-Jaworska M., Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, Warszawa 2008.
 8. Kościuk D.J., Udział organizacji społecznych w  samorządowych procesach infrastrukturalnych, "Samorząd Terytorialny", nr 1-2/2010.
 9. Kula G., Samorząd dobrem publicznym - problem percepcji, (w:) Samorząd lokalny - dobro publiczne, red. J. Kleer, Warszawa 2008.
 10. Lipiec-Warzecha L., Egzekwowanie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wybrane problemy, "Finanse Komunalne", nr 9/2007.
 11. Malinowska E., Misiąg W., Finanse publiczne w P olsce. Przewodnik 2002, Gdańsk 2002.
 12. Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Wrocław 2006.
 13. Miruć A., Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, "Samorząd Terytorialny", nr 1-2/2010.
 14. Pająk K., Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego, Poznań 2005.
 15. Pająk K., Samorząd terytorialny a rozwój lokalny w  Polsce w procesie transformacji, Poznań 2001.
 16. Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w P olsce, red. K. Kuciński, Warszawa 2010.
 17. Samorząd lokalny - dobro publiczne, red. J. Kleer, Warszawa 2008.
 18. Siemiński W., Współzarządzanie gminą, Warszawa-Zielona Góra 1999.
 19. Suławko-Karetko A., Udział społeczeństwa w  kształtowaniu przestrzeni publicznej w kontekście reklamy zewnętrznej, "Samorząd Terytorialny", nr 1-2/2010.
 20. Swianiewicz P., Klimska U., Mielczarek A., Nierówne koalicje - liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem, Warszawa 2004.
 21. Szewczuk A., Polska samorządność wobec procesów integracyjnych w E uropie, I Forum Samorządowe, Szczecin 2004.
 22. Szewczuk A., Zioło M., Zarys ekonomiki sektora publicznego, Szczecin 2008.
 23. Trutkowski C., Mandel S., Kapitał społeczny w małych miastach, Warszawa 2005.
 24. Wankiewicz B., Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej. Obszary rozwoju - rozwiązania modelowe, Warszawa 2009.
 25. Wojciechowski T., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu