BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słowik Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktorant)
Tytuł
Odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa jednostki w świetle kazusu O. Al-Bashira, A. Haruna i A. Kushayba
International Legal Responsibility of Individuals in the Light of the Case of O. Al-Bashir, A. Harun, and A. Kushayb
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2010, t. 14, s. 189-215
Słowa kluczowe
Odpowiedzialność, Prawo międzynarodowe, Prawo karne
Responsibility, International law, Criminal Law
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pierwszej części opracowania zostanie przedstawiona geneza, rozwój oraz idea odpowiedzialności międzynarodowoprawnej jednostek w ujęciu historycznym. Część ta zawiera w szczególności analizę wpływów, jakie procesy norymberskie oraz tworzone międzynarodowe trybunały karne wywarły na rozwój karnoprawnej, indywidualnej odpowiedzialności jednostki za zbrodnie międzynarodowe. Na drugą część artykułu składają się rozważania dotyczące pozytywnych i negatywnych aspektów wydania międzynarodowego nakazu aresztowania wobec prezydenta Sudanu Omara Al-Bashira oraz jego współpracowników Ahmada Haruna i Alego Kushayba. Zawiera ona również analizę przedstawionych im zarzutów oraz podstawy prawne ich odpowiedzialności. Ponadto została zwrócona uwaga na znaczenie immunitetów w międzynarodowym prawie karnym. W szczególności rozważana jest sytuacja indywidualnej odpowiedzialności prawnomiędzynarodowej jednostek sprawujących kierownicze stanowiska w państwie, niebędącym stroną statutu MTK, za zbrodnie międzynarodowe. W części tej określona została również relacja zachodząca pomiędzy indywidualną odpowiedzialnością jednostek a ich prawnomiędzynarodową odpowiedzialnością jako organów państwa. Trzecia część artykułu stanowi próbę odpowiedzi na nurtujące społeczność międzynarodową pytanie, dotyczące skuteczności egzekwowania prawnomiędzynarodowej odpowiedzialności jednostek. Zawarte w niej uwagi wskazują również, na przykładzie Sudanu oraz innych państw afrykańskich, na skutki prawne, ekonomiczne oraz polityczne, jakie względem ludności tych państw wywołują międzynarodowe nakazy aresztowania wydawane wobec ich przedstawicieli. (fragment tekstu)

This paper provides the analysis of the international legal responsibility of individuals in the context of international arrest warrants issued by the International Criminal Court against the Sudan country leaders. An attempt is made at resolving the question concerning the enforceability of the said international arrest warrants by the International Criminal Court. Moreover, the paper seeks to determine whether the legal proceedings concerning the issuing of international arrest warrants, as instituted by the Security Council and by the International Criminal Court Prosecutor (Article 13b of the ICC Statute), contribute to improving the efficiency of the International Criminal Court. It also defines the role of international immunities in shaping the international criminal law, as well as outlines the obligations binding on international agreement signatories. It further seeks to resolve the question of applying double standards by the International Criminal Court in issuing the international arrest warrants at issue, as well as present the legal, political and economic consequences of issuing international arrest warrants on the life of international communities. Finally, the article raises a question of the effectiveness of activities undertaken by the International Criminal Court in the area of international peace and security. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Apsel J., On our watch: The genocide convention and the deadly, ongoing case of Darfur and Sudan, "Rutgers Law Review" 2008-2009, t. 61, nr 1, s. 53-74.
 2. Casses A., International Criminal Law, Oxford, 2003, s. 23-25.
 3. Crawford J., The International Law Commission's Articles on State Responsibility. Introduction, Text and Commentaries, Cambridge 2002, s. 245-248.
 4. Cyprian T., Sawicki J., Prawo norymberskie. Bilans i perspektywy, Warszawa-Kraków 1948, s. 90-91.
 5. Czapliński W., Odpowiedzialność za naruszenia prawa międzynarodowego w związku z konfliktem zbrojnym, Warszawa 2009, s. 232.
 6. Czapliński W., Skutki prawne nielegalnego użycia siły w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 1993, s. 196.
 7. Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004, s. 461-462.
 8. Dynia E., Przestępstwa prawa międzynarodowego. Odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa jednostki, Warszawa 1999, s. 4.
 9. Flor A., Schlicher M., Historical and Political Background to the Conflict in East Timor.
 10. Gardocki L., Zarys prawa karnego międzynarodowego, Warszawa 1985, s. 28.
 11. Ginsburg T., The Cash of Commitments at the International Criminal Court, "Chicago Journal of International Law" 2008-2009, t. 9, nr 2, s. 507-508.
 12. Ginsburg T., The clash of commitments at the International Criminal Court, "Chinese Journal of International Law" 2008-2009, t. 9, nr 2, s. 513-514.
 13. Grzymski S., Kambodża: Czy można zapomnieć?, "Rzeczpospolita" nr 91 z 17 kwietnia 2000 r., s. 9.
 14. Happold M., Darfur, the Security Council and the International Criminal Court., "International and Comparative Law Quaterly" 2006, nr 55, s. 226.
 15. Heller K.J., The Situation in Darfur: Prosecutor's Application under Article 58(7) of the Rome Statute, "The American Society of International Law ASIL Insights" 2007, t. 11, nr 7, s. 3, tekst dostępny na stronie: http:// www.asil.org/insights070314.cfm.
 16. Hong M.L., A genocide by any other name: language, law and response to genocide, "Virginia Journal of International Law" 2008-2009, t. 49, nr 1, s. 235-272.
 17. Karski K., Realizacja idei utworzenia międzynarodowego sądownictwa karnego, "Państwo i Prawo" 1993, nr 3, s. 70-74.
 18. Kaufman Z.D., Justice in jeopardy: accountability for the Darfur atrocities, "Criminal Law Forum" 2005, nr 16, s. 346-347.
 19. Klafkowski A., Zasady norymberskie a rozwój prawa międzynarodowego, Warszawa 1966, s. 18-27.
 20. Kocot K., Wolfke K., Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, Wrocław-Warszawa 1976, s. 32-33.
 21. Kostrzyński R., Czerwoni Khmerzy pod sąd, "Rzeczpospolita" nr 154 z 4 lipca 2006 r., s. 15.
 22. Królikowski M., Wiliński P., Izydorczyk J., Podstawy prawa karnego międzynarodowego, Warszawa 2008, s. 64-65.
 23. Marinakis I., A weak ICC: Can the International Criminal Court succeed without U.S. participation, "Eyes on the ICC" 2008-2009, t. 5, nr 1, s. 141.
 24. Milanović M., State responsibility for genocide, "The European Journal of International Law" 2006, t. 17, nr 3, s. 553-604.
 25. Milanović M., State responsibility for genocide: a follow-up, "The European Journal of International Law" 2007, t. 18, nr 4, s. 669-694.
 26. Nowakowska-Małusecka J., Odpowiedzialność karna jednostek za zbrodnie popełnione w byłej Jugosławii i w Rwandzie, Katowice 2000, s. 19.
 27. Ohlsen O.H., Investigations of Serious Crimes in East Timor, [w:] New Approaches in International Criminal Justice: Kosovo, East Timor Sierra Leone and Cambodia, Freiburg 2003, s. 73-128.
 28. Othman M., The Framework of Prosecutions and the Court System in East Timor.
 29. Płachta M., Międzynarodowe trybunały karne: próba typologii i charakterystyk, "Państwo i Prawo" 2004, nr 3, s. 24-27.
 30. Płachta M., Międzynarodowy Trybunał Karny, t. 1, Kraków 2004, s. 94.
 31. Pinochet case A., [w:] R. McCorquodale, M. Dixon, Cases and Materials on International Law, Oxford 2003, s. 148-150.
 32. Pursuant to Security Council Resolution 1564 of 18 September 2004, 25 January 2005 - raport dostępny na stronie: http://www.un.org/news/dh/sudan/com_inq_darfur.pdf.
 33. Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary-General Pursuant to Security Council Resolution 1564 of 18 September 2004, 25 January 2005, raport dostępny na stronie: http://www.un.org/news/dh/sudan/com_inq_darfur.pdf.
 34. Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary - General Schabas W.A., Genocide, crimes against humanity and Darfur: The Commission of Inquiry's findings on genocide, "Cardozo Law Review" 2005-2006, t. 27, nr 4, s. 1703-1721.
 35. Scharf M., Introductory note to the International Criminal Court's Arrest Warrant for Omar Al- Bashir, president of the Sudan, "International Legal Materials" 2009, t. 48, s. 463.
 36. Scharf M.P., The Special Court for Sierra Leone, "The American Society of International Law" (October) 2000, http://www.asil.org.
 37. Schulz S., The Khmer Rouge Tribunal in Cambodia, "DIAS-Analysis" 2009, nr 42, s. 7.
 38. Spinedi M., International Crimes of State: The Legislative History, [w:] J.H.H. Weiler, A. Cassese, M. Spinedi (red.), International Crimes of State: A Critical Analysis of the ILC's Draft Article 19 on State Responsibility, Berlin-New York 1989, s. 138.
 39. Ssenyonjo M., The International Criminal Court Arrest Warrant Decision for President Al Bashir of Sudan, "International and Comparative Law Quaterly" 2010, t. 59, nr 1, s. 205-225.
 40. Travis H., Genocide in Sudan: The role of oil exploration and the entitlement of the victims to reparations, "Arizona Journal of International and Comparative Law" 2008, t. 25, nr 1, s. 41-42.
 41. Wieruszewski R., Międzynarodowy Trybunał Karny dla osądzenia sprawców naruszeń prawa humanitarnego w byłej Jugosławii, "Państwo i Prawo" 1993, nr 8, s. 60.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu