BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chlipała Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Podejście etnograficzne w gromadzeniu wiedzy o konsumentach
Ethnographic Attitude Toward Gathering Knowledge about Customers
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 25-36, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Konsumpcja, Badania konsumenckie
Consumer behaviour, Consumption, Consumer research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania podejścia etnograficznego w gromadzeniu wiedzy o konsumentach. Podejście etnograficzne zalicza się do jednego z nurtów badawczych zwanego interpretacyjnym, który jest odrębnym nurtem badawczym, zgoła odmiennym od podejścia pozytywistycznego. W tekście zaprezentowano podstawy terminologiczno-metodyczne podejścia, dokonano próby wyjaśnienia, jak owo podejście badawcze można zastosować w obszarze badań rynku i konsumentów. W artykule przedstawiono także fragment wyników badań własnych, prowadzonych w nurcie interpretacyjnym, jako egzemplifikację problemu.(abstrakt autora)

The paper presents the possibilities of usage of ethnographic attitude toward gathering knowledge about customers. Ethnographic research is treated as a part of interpretative attitude, which is separated methodological attitude, in opposite to positivistic research. In the first part of the paper, the author presents terminological and empirical bases of ethnographic research. In the second one, it is explained how to make use of ethnographic attitude while conducting market and consumer research. At the end, the author placed a part of interpretative research results, to exemplify the nature of the problem.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Sagan, Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 1998, s. 16.
 2. Słownik wyrazów obcych, red. B. Pakosz, E. Sobol, C. Szkiłądź, M. Zagrodzka, PWN, Warszawa 1991.
 3. Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, PWN, Warszawa 1989.
 4. P. Atkinson, M. Hammersley, Ethnography and Participant Observation, w: Handbook of Qualitative Research, eds. N. Denzin, Y. Lincoln, Thousand Oaks, London, New Delhi, Sage, 1994.
 5. K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 121-122.
 6. P.T. Kwiatkowski, Etnograficzne badania marketingowe, w: Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, red. D. Maison, A. Noga-Bogomilski, GWP, Gdańsk 2007, s. 31.
 7. P. Willis, Wyobraźnia etnograficzna, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 13-14.
 8. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 408.
 9. K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 169-170.
 10. C. Geertz, Opis gęsty, w stronę interpretatywnej teorii kultury, w: Badanie kultury, elementy teorii antropologicznej, red. M. Kempny, E. Nowicka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 37.
 11. M. Kostera, Wprowadzenie, w: Kultura organizacji, badania etnograficzne polskich firm, red. M. Kostera, GWP, Gdańsk 2007, s. 17-18.
 12. E. Nowicka, Świat człowieka - świat kultury, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 41.
 13. 14 M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badań terenowych, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2000, s. 11.
 14. D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 53.
 15. S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2003, s. 34.
 16. K. Mazurek-Łopacińska, Formułowanie celów i organizacji badań, w: Badania marketingowe. Teoria i praktyka, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 23.
 17. D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 29.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu