BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójcik Katarzyna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktorant)
Tytuł
Ochrona mniejszości narodowych w świetle dwustronnych traktatów zawartych przez Polskę
Protection of the National Minorities in the Light of Bilateral Political Agreements Concluded by Poland
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2010, t. 14, s. 217-235
Słowa kluczowe
Mniejszości narodowe, Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych, Stosunki międzynarodowe
Ethnic minority, Framework Convention for the Protection of National Minorities, International relations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zagadnienie mniejszości narodowych i ochrony ich praw jest aktualnym problemem stosunków międzynarodowych. Rzeczpospolita Polska zawarła dotychczas 23 umowy o przyjaźni i współpracy, spośród których 14 zawiera klauzule o ochronie mniejszości narodowych. W niniejszym artykule poddano analizie treść tych klauzul na tle europejskich regulacji w zakresie ochrony mniejszości narodowych. (fragment tekstu)

The paper presents an overall view of the bilateral treaties on cooperation and good neighbourly relations concluded by the Republic of Poland. Among 23 agreements, 14 contain provisions concerning the protection of national minorities. They differ in terms of structure and the range of guaranteed rights, however, certain treaties show similarities. Most of the treaties are based on the Polish-German agreement concluded in 1991, which is often regarded as a model agreement in bilateral interstate relations. All of the treaties refer to international documents concerning the protection of national minorities, while a great number of them directly incorporate the international provisions, providing them with binding legal force. Presented analysis focuses on the notion of the national minority and the person belonging to national minority. The following comparison of guaranteed cultural, political, social and economic rights reveals the level of granted protection. This one varies from the very high and compliant with the international standards concerning the protection of minorities (treaties with Germany, Belarus, Lithuania) to general and ambiguous provisions included in other treaties (e. g. with Hungary, Romania, Bulgaria). The case of the Polish minority, however, leads to a conclusion that the satisfying level of the granted protection does not necessarily mean effective protection in practice. This is due to the fact that the implementation of the treaties depends mostly on the political good will of according states, as they all lack the effective implementation mechanisms. Nevertheless, the importance of the bilateral treaties on cooperation should not be diminished. They substantially contribute to building stability in Europe through creating a framework for protection of national minorities, adapted to individual needs of respective minorities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Białek T., Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy, Warszawa 2008, s. 17.
 2. Déclaration politique adoptée à l'issue de la conférence finale sur le Pacte de stabilité en Europe et liste des accords et arrangements de bon voisinage et de coopération, tekst w jęz. fr.: http://europa.eu/bulletin/fr/9503/p202001.htm (data wejścia: 15.12.2009).
 3. Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE, tekst w jęz. ang: http://www.osce.org/documents/odihr/1990/06/13992_en.pdf (data wejścia: 15.12.2009).
 4. Gál K., Bilateral Agreements in Central and Eastern Europe: A New Inter-State Framework for Minority Protection, "ECMI Working Paper" (maj) 1999, nr 4, s. 7.
 5. Jackson-Preece J., Article 18, [w:] M. Weller (red.), The Rights of Minorities in Europe. A Commentary on the European Framework Convention for the Protection of National Minorities, Oxford 2006, s. 508.
 6. Kuźniar R., Międzynarodowa tożsamość Europy (UE), [w:] E. Haliżak, S. Parzymies (red.), Unia Europejska. Nowy typ wspólnoty międzynarodowej, Warszawa 2002, s. 37.
 7. Lantschner E., Medda R., Protection of National Minorities through Bilateral Agreements in South Eastern Europe, Draft Report prepared by the European Academy of Bozen, maj 2001, s. 8.
 8. Malicka A., Ochrona mniejszości narodowych - standardy międzynarodowe i rozwiązania polskie, Wrocław 2004, s. 125.
 9. Pawlak S., Ochrona mniejszości narodowych w Europie, Warszawa 2001, s. 16.
 10. Przyborowska-Klimczak A., Staszewski W., Traktaty o przyjaźni i współpracy zawarte przez Polskę: wybór dokumentów, Lublin 2005.
 11. The Charter of Paris for a New Europe, tekst w jęz. ang.: http://www.osce.org/documents/ mcs/1990/11/4045_en.pdf (data wejścia: 15.12.2009).
 12. Wągrowska M., Dwie niewiadome, "Rzeczpospolita" z 20 marca 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu