BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróbel Paulina (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktorant)
Tytuł
Konstytucyjne gwarancje niezależności Narodowego Banku Polskiego
Constitutional Guarantees of the National Bank of Poland Independence
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2010, t. 14, s. 237-254
Słowa kluczowe
Konstytucja, Konstytucja RP, Banki centralne, Niezależność banku centralnego
Constitution, RP Constitution, Central banks, Central bank independence
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Narodowy Bank Polski (NBP)
National Bank of Poland
Abstrakt
Na początku artykułu przedstawiono zdarzenia mające wpływ na zwiększenie niezależności Narodowego Banku Polskiego. Następnie omówiono pojęcie i aspekty niezależności banku centralnego - niezależność finansową, polityczną i funkcjonalną.

The Introduction notices the researchers' interest in the phenomenon of the independence of the central bank and points out the factors whose appearance in Poland made the problem the object of scientific studies. In the part entitled: The aspects of central bank's independence the author has depicted four aspects of the independence of the National Bank of Poland: institutional, personal, financial and functional independence. Each of these dimensions has been discussed with the reference to constitutional and legislative regulations. In the Summary the author has emphasized the significance of the Constitution of the Republic of Poland in defining the system of the National Bank of Poland as well as discussed the appropriateness of the autonomy of the central bank. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz L., Wolny rynek to nie patologia, "Gazeta Wyborcza" nr 64 z 16 marca 2006, Opinie, s. 20.
 2. Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2004, s. 706.
 3. Czekaj J., Polityka a zysk NBP, "Rzeczpospolita" nr 8591 z 6 kwietnia 2010 r., Ekonomia.
 4. Frankowski E., W obronie niezależności banku centralnego, "Glosa" 2001, s. 4.
 5. Huterski R., Niezależność banku centralnego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa " Dom Organizatora", Toruń 2000, s. 20.
 6. Kosieradzka E., Status prawny Narodowego Banku Polskiego, zagadnienia administracyjnoprawne, Fundacja WARTY i Kredyt Banku "Razem możemy więcej", Warszawa 2008, s. 82.
 7. Kosikowski C., Pozycja Narodowego Banku Polskiego i jego organów w prawie polskim, stan obecny i postulaty na przyszłość, "Państwo i Prawo" 2002, z. 11, s. 21.
 8. Kosikowski C., Prawo finansowe w Unii Europejskiej i w Polsce, Warszawa 2005, s. 104.
 9. Kosikowski C., Publiczne prawo bankowe, PWE, Warszawa 1999, s. 271.
 10. Kowalski T., Ekonomiczne i instytucjonalne aspekty Ustawy o Narodowym Banku Polskim i Prawa Bankowego z 29 sierpnia 1997 r., "Bank i Kredyt" 1997, nr 12, s. 19.
 11. Pietrucha J., Autonomia banku centralnego z punktu widzenia ekonomicznej teorii polityki, "Bank i Kredyt" 1994, nr 12, s. 19.
 12. Rybiński K., Polityczni barbarzyńcy atakują bramy banku centralnego, "Rzeczpospolita" nr 8608 z 26 kwietnia 2010 r., Ekonomia.
 13. Sarnecki P., [w:] Prawo konstytucyjne RP, P. Sarnecki (red.), Warszawa 2004, s. 322.
 14. Sokolewicz W., Niezależność NBP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. V, L. Garlicki (red.), Warszawa 2007, s. 13-14.
 15. Sokolewicz W., Zakaz zaciągania zobowiązań w banku centralnym państwa, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, L. Garlicki (red.), Warszawa 2005, s. 16.
 16. Tupin R., Niezależność NBP a obowiązek dbałości o stan gospodarki narodowej (uwagi krytyczne i wnioski de lege ferenda), "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2002, nr 6, s. 16.
 17. Wojtyna A., Kontrowersje wokół niezależności banku centralnego a przyszły status NBP, "Bank i Kredyt" 1996, nr 3, s. 5.
 18. Wojtyna A., Niezależność banku centralnego a teoria ekonomii: główne kwestie sporne, "Bank i Kredyt" 1995, nr 4, s. 26.
 19. Zdyb M., Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, t. II: Prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji, Warszawa 2008, s. 24.
 20. Ziółkowska W., Niektóre dylematy koordynacji polityki monetarnej i fiskalnej, "Bank i Kredyt" 1999, nr 7-8, s. 124.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu