BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowski Dariusz (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Zastosowanie badań marketingowych do opisu procesu decyzyjnego konsumentów
Application of Marketing Research to Description of the Consumers Decision Process
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 37-50, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Konsumpcja, Badania marketingowe
Consumer behaviour, Consumption, Marketing research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie zastosowania badań marketingowych do uzyskiwaniu informacji potrzebnych do opisu procesu decyzyjnego konsumentów. Informacje te ustalono na podstawie ogólnego przebiegu tego procesu. W nawiązaniu do tych informacji zaproponowano badania marketingowe pozwalające na ich uzyskanie. Użyto klasycznego rozwiązania polegającego na przeprowadzeniu najpierw badań orientacyjnych, a następnie - opisowych. W zakresie tych pierwszych można oprzeć się na penetrowaniu źródeł wtórnych, wywiadach i obserwacjach niestandaryzowanych oraz metodach projekcyjnych. W przypadku tych drugich niezbędne będą badania sondaŜowe, które mogą być wsparte obserwacjami cechującymi się standaryzacją.(abstrakt autora)

The subject of this paper is to show the application of marketing research in acquiring information needed for description of the consumers' decision process. This information has been determined on a basis of the overall consumer decision process. With reference to this information we suggest marketing research that allows obtaining them. The classical approach has been used that relies on conducting at first exploratory and then descriptive research. Within the first research we can use secondary sources, unstructured interviews and observations as well as projective methods. In the case of the second one, surveys will be needed and they can be supported by structured observations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Kaczmarczyk, Zastosowania badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
  2. R.D. Blackwell, P.W. Miniard, J.F. Engel, Consumer Behavior, Harcourt College Publisher, Orlando, Floryda, 2001, s. 21-25.
  3. S. Mynarski, Metody badania postępowania konsumentów na rynku, w: J. Bazarnik i inni, Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe, Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków 1992, s. 73-92.
  4. G.A. Churchill, T.J. Brown, Basic Marketing Research, ThomsonSouth-Western, Mason OH 2007.
  5. Ph. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2005.
  6. G.R. Foxall, R.E. Goldsmith, Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 187.
  7. T.C. Kinnear, J.R. Taylor, Marketing Research. An Applied Approach, McGraw-Hill, New York 1991.
  8. D.A. Aaker, V. Kumar, G.S. Day, Marketing Research, Wiley, Hoboken, NJ, 2007.
  9. K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu