BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hall Hanna (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Absolwenci jako podmiot badań marketingowych polskich uczelni
Graduates as a Subject of Marketing Research of Polish Universities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 51-61, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Badania marketingowe, Studenci
Marketing research, Students
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych aspektów zyskującej obecnie na znaczeniu problematyki badania losów absolwentów uczelni. Szczególną uwagę zwrócono na wynikające z nich korzyści, bariery, metodykę. W artykule wykorzystano publikacje prasowe, informacje będące efektem wymiany doświadczeń uczelni na konferencjach naukowych oraz zawarte na stronach internetowych uczelni.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to present selected aspects of the situation of universities' graduates, which is gaining in importance. Particular attention is paid to the benefits of the research, their barriers and methodology. The paper uses press releases, information gained at scientific conferences and from the websites of the universities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. H. Hall, Badania marketingowe w szkołach wyższych - obszary, techniki, korzyści, w: Marketing w szkole wyższej. Przemiany w orientacji marketingowej, red. G. Nowaczyk, Wyd. WyŜszej Szkoły Bankowej w Poznaniu, w druku.
  2. R. Mącik, Możliwości wykorzystania Internetu w badaniach marketingowych, "Prace Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu" nr 9, UMCS w Lublinie, Lublin 2001, s. 35-36.
  3. J. Wilkie, Ch. Adams, Z. Girnius, Internet Testing. A Landmark Study of the Difference between Mall Intercept and On-line Interviewing in the United States, w: Net Effects. Worldwide Internet Conference, London 1999, ESOMAR, Amsterdam 1999.
  4. C. Chatt, J.M. Denis, Data Collection Mode Effects Controlling for Sample Origins in a Panel Survey: Telephone versus Internet, 2003, Annual Meeting of the Midwest Chapter of the American Association for Public Opinion Research, www.websm.org.
  5. A. Czarnecki, Wiarygodność internetowych badań ankietowych, "Marketing i Rynek" 2005, nr 6.
  6. G.A. Churchill, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu