BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juszczyk Marta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zastosowanie badań marketingowych do analizy zachowań konsumentów
The Use of Marketing Research in the Analysis of Customers' Behaviors
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 63-72, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Konsumpcja, Badania marketingowe
Consumer behaviour, Consumption, Marketing research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Decyzje nabywcze konsumentów uwarunkowane są cechami osobowościowymi, wiedzą i doświadczeniem, a także informacjami pochodzącymi z różnych źródeł. Dlatego też trudno samodzielnie wybrać i zdefiniować czynniki wpływające na wybór dobra/usługi. Stosowanie badań marketingowych pozwala na wybranie grupy czynników determinujących zachowania określonej grupy konsumentów. W artykule przedstawiono wyniki ankiety dotyczącej częstotliwości zakupów oraz motywacje zakupu. Grupę badawczą stanowiło 75 osób w wieku 25-35 lat. Dobór jednostek do próby był celowy. (abstrakt oryginalny)

Customers purchase decisions are conditioned by individual characteristics, knowledge and experience as well as information coming from different sources. Therefore, it is difficult to independently select and define factors influencing the choice of a product/ service. Marketing research allow to select the group of factors determining the behaviors of a specific group of customers. The paper presents the results of a survey on the frequency of purchase and the motivation behind the purchase. The research group consists of 75 persons aged 25-35. The purposive sampling method was chosen.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowania, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999.
  2. J. Szczepański, Konsumpcja a rozwój człowieka, PWE, Warszawa 1981.
  3. A. Burlita, Zachowania konsumentów w czasie wolnym i ich uwarunkowania na przykładzie konsumentów klasy średniej regionu zachodniopomorskiego, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
  4. L. Rudnicki, Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000.
  5. G. Światowy, Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa 2006.
  6. Marketing. Sposób myślenia i działania, red. J. Perenc, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
  7. A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2002.
  8. G. Antonides, W.F. van Raaij, Zachowania konsumentów. Podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  9. Z. Kędzior, K. Karcz, Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu