BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sagan Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Konsument w układach sieciowych - specyfika podejść badawczych
Consumer in the Networks - Characteristic of Research Approaches
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 95-106, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Konsument, Zachowania konsumenta, Marketing relacji
Consumer, Consumer behaviour, Relationship marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony specyfice badań i analizy zachowań konsumenta w układach sieciowych. Przedstawiono założenia metodologiczne badań w tzw. paradygmacie marketingu relacji, kontrastując je z ujęciem klasycznym. W obszarze ujęć sieciowych w analizie konsumenta zaprezentowane zostały kierunki badań uwzględniających specyfikę układów sieciowych oraz założenia metod analitycznych związanych z relacyjnym charakterem marketingu. Dotyczy to w szczególności charakteru mierzonych zmiennych, czasowego przekroju analizy i współzależności obserwacji.(abstrakt oryginalny)

The paper is devoted to research approaches to consumer behavior in network settings. The methodological assumptions of traditional paradigms of consumer research are presented contrasting with the modern network-based approach. In the latter orientation, the main directions of research were outlined taking into account relational, interactive nature of data. It involves in particular hierarchical and contextual framework, temporal nature of variables and nonindependence of consumers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J.C. Mowen, Beyond Consumer Decision Making, "Journal of Consumer Marketing" 1988, No. 5 (1), s. 15-25.
 2. E.J. Arnould, C.J. Thompson, Consumer Culture Theory (CCT): Twenty Years of Research, "Journal of Consumer Research" 2005, No. 31.
 3. M.J. Bitner, Servicescapes: The Impact of Physical Surroundings on Customers and Employees, "Journal of Marketing" 1992, No. 56, s. 57-71.
 4. R. Elliott, A Model of Emotion-Driven Choice, "Journal of Marketing Management" 1998, No. 14, s. 95-108.
 5. J.A. Russell, A. Mehrabian, Environmental Variables in Consumer Research, "Journal of Consumer Research" 1976, No. 3, s. 62-63.
 6. J.A. Russell, A Circumplex Model of Affect, "Journal of Personality and Social Psychology" 1980, No. 39, s. 1161-1178.
 7. K. Moller, Relationships and Networks, w: M.J. Baker, M. Saren, Marketing Theory, Sage 2010, s. 307.
 8. M.K. Hui, X.F. Zhao, K. Au, When Does the Service Process Matter? A Test of Two Competing Theories, "Journal of Consumer Research" 2004, No. 31(2), s. 465-475.
 9. J. Białynicka-Birula, A. Sagan, Dynamika kontaktu usługowego - metodologiczne aspekty pomiaru i analizy jakości procesu i efektu usługi, w: Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, red. I. Rudawska, M. Soboń, Difin, Warszawa 2009, s. 317-325.
 10. R.M. Morgan, S.D. Hunt, The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing, "Journal of Marketing" 1994, No. 58, s. 20-38.
 11. P.M. Doney, J.P. Cannon, An Examination of the Nature of Trust in Buyer-Seller Relationships. "Journal of Marketing" 1997, No. 61 (April), s. 35-51.
 12. S. Ganesan, Determinants of Long-term Orientation in Buyer-Seller Relationship, "Journal of Marketing" 1994, No. 58, April, s. 1-19.
 13. M.Z. Yaqub, A. Malik, H. Shah, The Roles of Satisfaction, Trust and Commitment in Value-Creation in Strategic Networks, "European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences" 2010, No. 18, s. 133-145.
 14. M. Kowalska-Musiał, A. Sagan, Dyadic Interactions in Service Encounter - Bayesian SEM Approach, "Advances in Data Analysis, Data Handling and Business Intelligence", Springer, Heidelberg 2008.
 15. J.C. Ray, D. Ray, Multilevel Modeling for Marketing: A Primer, "Recherché et Applications en Marketing" 2008, Vol. 23, No. 1, s. 55-74.
 16. M. Mitręga, Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2010.
 17. F.J. Sousa, Markets-as-networks Theory: A Review, w: Organizational Culture, Business-to-Business Relationships, and Interfirm Networks, red. A.G. Woodside, Emerald Group Publishing Limited, 2010, s. 405-454.
 18. R.T. Watson, L.F. Pitt, P. Berthon, G.M. Zinkhan, U-commerce: Expanding the universe of marketing, "Academy of Marketing Science" 2002, No. 30(4), s. 333-347.
 19. R.V. Kozinetz, On Netnography: Initial Reflections on Consumer Research Investigations of Cyberculture, w: J. Alba, W. Hutchinson, Advances in Consumer Research, 1998/25.
 20. F. Hansen, Hemispheral Lateralization: Implications for Understanding Consumer Behavior, "Journal of Consumer Research" 1981, No. 8(1), s. 23-36.
 21. H. Nysveen, P.E. Pedersen, H. Thorbjornsen, P. Berthon, Mobilizing the Brand: The Effects of Mobile Services on Brand Relationships and Main Channel Use, "Journal of Service Research" 2005, No. 7, s. 257-276.
 22. S. Barile, F. Polese, Linking the Viable System and Many-to-Many Network Approaches to Service-dominant Logic and Service Science, "International Journal of Quality and Service Sciences" 2010, No. 2(1), s. 23-42.
 23. E. Gummeson, Many-to-Many Marketing as Grand Theory. A Nordic School Contribution, w: R.F. Lusch, S.L. Vargo, The Service-Dominant Logic of Marketing. Dialog, Debate and Directions, Sharpe 2006, s. 352.
 24. A. Sagan, Network perspective on Consumer Research in Global Environment, w: Problems of Marketing Management in Globalisation, red. J. Dado, J. Petrovicova, Proceedings of the Papers from the 6th International Scientific Symposium, Banska Bystrica 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu