BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Agata (Uniwersytet Łódzki), Włodarczyk Przemysław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Przedstawicielstwo pracownicze w radzie spółki w krajach członkowskich Unii Europejskiej
Workers' Participation in the Board of the Company in the European Union Member States
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2012, t. 86, s. 333-353, tab., bibliogr. 19 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Rada nadzorcza spółki, Ład korporacyjny
Personnel participation in management, Supervisory board of the company, Corporate governance
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Partycypacja pracownicza to zagadnienie, które w ostatnim czasie jest często dyskutowane zarówno wśród teoretyków, jak i praktyków efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Głównym przedmiotem analiz w niniejszej pracy jest sposób realizacji zasady partycypacji pracowniczej w zakresie udziału reprezentacji pracowników w radzie spółki, w poszczególnych krajach UE.(fragment tekstu)

Participation of workers in company's board is one of the basic instruments of corporate governance, which enables us to reflect staff's standpoint in the process of management. In the first and second part of the article the role of workers' representatives in company's boards in different models of corporate governance was presented. The third part is devoted to the analysis of legal solutions in this area in the 27 European Union member countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aluchna M., Rada nadzorcza w polskim systemie nadzoru korporacyjnego, [w:] S. Rudolf (red.), Ekonomiczne i społeczne teorie nadzoru korporacyjnego, Wyd. UŁ, Łódź 2004.
 2. Blair M., Ownership and control. Rethinking corporate governance for the twenty-first century.
 3. Cadbury A., Foreword, [w:] S. Claessens, Corporate Governance and Development, Global Corporate Governance Forum, The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, Washington 2003.
 4. Friedman A.L., Miles S., Stakeholders: theory and practice, Oxford University Press, Oxford 2006.
 5. Gładoch M., Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Polsce. Problemy teorii i praktyki na tle prawa wspólnotowego, Dom Organiz. TNOIK, Toruń 2008.
 6. Haus B., Rola i miejsce rad nadzorczych w spółkach kapitałowych, [w:] S. Rudolf (red.), Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1999.
 7. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Świat Książki, Warszawa 2000.
 8. Kunert O., Skuteczność rad nadzorczych z udziałem przedstawicieli pracowników korporacji, [w:] S. Rudolf (red.), Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej, Wyd. UŁ, Łódź 2007.
 9. Mendel T., Argumenty przemawiające za partycypacją pracowniczą, [w:] S. Rudolf (red.), Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju?, Wyd. UŁ, Łódź 2001.
 10. Mesjasz C., Teorie nadzoru korporacyjnego, [w:] S. Rudolf (red.), Ekonomiczne i społeczne teorie nadzoru korporacyjnego, Wyd. UŁ, Łódź 2004.^ Muth M.M., Donaldson L., Stewardship theory and board structure: a contingency approach, [w:] Corporate Governance - an International Review, vol. 6, Blackwell Publishing Ltd., January 1998.
 11. du Plessis J.J., McConvill J., Bagaric M., Principles of contemporary corporate governance, Cambridge University Press, Cambridge 2005.
 12. Rudolf S., Pośrednie formy partycypacji pracowniczej w nowych krajach Unii Europejskiej, [w:] S. Rudolf (red.), Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej, Wyd. UŁ, Łódź 2007.
 13. Rudolf S., Przedstawicielstwo pracownicze w organach nadzoru korporacyjnego-tendencje zmian, [w:] S. Rudolf (red.), Ekonomiczne i społeczne teorie nadzoru korporacyjnego, Wyd. UŁ, Łódź 2004.
 14. Rudolf S., Wprowadzenie, [w:] S. Rudolf (red.), Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1999.
 15. Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P., Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.
 16. Shleifer A., Vishny R., A Survey Of Corporate Governance, NBER Working Papers, no 5554, Cambridge 1996.
 17. Solarz J.K., Nadzór korporacyjny w sektorze publicznym, [w:] S. Rudolf (red.), Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Wyd. UŁ, Łódź 2004.
 18. Urbanek P., Nadzór korporacyjny a wynagrodzenia menadżerów, Wyd. UŁ, Łódź 2005.
 19. Woźniak J.W., Partycypacja pracownicza w opinii kadry zarządzającej, [w:] S. Rudolf (red.), Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej, Wyd. UŁ, Łódź 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu