BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępniak-Kucharska Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce
Innovation Activities of Industrial Enterprises in Poland
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2012, t. 86, s. 293-319, tab.,wykr., bibliogr. 30 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Innowacyjność przemysłu
Innovations, Enterprise innovation, Industry innovation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest zbadanie działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2000-2010. Analizą objęte zostaną takie zagadnienia, jak: nakłady na działalność innowacyjną (poziom i struktura), rodzaje wprowadzanych rozwiązań innowacyjnych, źródła finansowania innowacji, cele oraz efekty prowadzonej polityki innowacyjnej, a także główne bariery działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw przemysłowych.(fragment tekstu)

Innovation plays many very important functions in the socio-economic development of enterprises, regions or whole economies. The functions are economic, social, technical and production and ecological in nature. Innovation is the main instrument of stimulating economic growth and development (its speed and direction), but it also affects the form and structure of international business cooperation. The pace and extent of creating and implementing innovation have become now one of the most important, if not the most important accelerator of long-term competitiveness of enterprises, regions, and whole countries. The aim of this paper is to examine innovative activities of Polish enterprises in 2000-2010. The analysis shows that despite the requirement to take action to improve innovation, this area of the Polish economy is underdeveloped. The outlays on innovation are too low, the structure of investment outlays is improper (only 10 per cent of funds are assigned for R&D), the state support for financing innovativeness of economic entities is too low (ca. 1 per cent of outlays), Polish enterprises are selling too few innovative products (and quantity of innovative products is declining), Polish enterprises are selling mainly products of low and medium technology (ca. 70 per cent of sales), the main barrier to innovation is the lack of financial resources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barnett H.G., Innovation, the Basic of Cultural Change, Mc Graw Hill, New York 1953.
 2. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 3. Brzeziński M., Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa 2001.
 4. Chan Kim W., Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, MT Biznes, Warszawa 2005.
 5. Drucker P., Zarządzanie w czasach burzliwych, AE w Krakowie, Kraków 1995.
 6. Drucker P., Zarządzanie XXI wieku - wyzwania, New Media, Warszawa 2010.
 7. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2010.
 8. Hamel G., Zarządzanie jutra. Jakie jest twoje miejsce w przyszłości, Red Horse, Lublin 2008.
 9. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 10. Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2006.
 11. Kornak A., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 12. Kostera M. (red.), Nowoczesne kierunki zarządzania, Wyd. Akad. i Profesj., Warszawa 2008.
 13. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, FELBERG SJA, Warszawa 1999.
 14. Kowalczyk J., Zarządzanie organizacją w turystyce, CeDeWu, Warszawa 2009.
 15. Kuznets S., Innovations and Adjustment in Economic Growth, Swedish Journal of Economics 1972/74.
 16. Lewandowska L., Teoretyczno-empiryczny koncept rozwoju innowacyjnej firmy, [w:] L. Lewandowska (red.), Innowatorzy, innowacje a konkurencyjność regionu łódzkiego, PTE, Oddz. Łódź, Łódź 2011.
 17. Midler Ch., Zarządzanie projektami i przekształcanie przedsiębiorstw. Przykład samochodu Renault Twingo, POLTEXT, Warszawa 1994.
 18. Niedzielski P., Rodzaje innowacji, [w:] K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii - Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2005.
 19. Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje i Kreatywność, Wyd. US, Szczecin 2006.
 20. Nowacki R., Adamska M. (red.), Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2010.
 21. Pająk E., Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja, PWN, Warszawa 2006.
 22. Pasternak K., Zarys zarządzania produkcją, PWE, Warszawa 2005.
 23. Penc J., Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji, Difin, Warszawa 2007.
 24. Rogers E.M., Diffusion of Innovations, Collier-Macmillan, New York 1962.
 25. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 26. Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji, t. 1, UE w Krakowie, Kraków 2010.
 27. Westland J., Global innovation management. A strategic approach, Palgrave, New York 2008.
 28. Whitfield P.R., Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa 1979.
 29. Wiankowski S., Dostosowanie sfery badawczo-rozwojowej w Polsce do funkcjonowania w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, ORGMASZ, Warszawa 2005.
 30. Williams M., Mistrzowskie przywództwo, Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu