BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Samborski Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Governance w prywatnych funduszach emerytalnych
Private Pension Funds Governance
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2012, t. 86, s. 275-291, bibliogr. 7 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Fundusze emerytalne, Regulacje prawne, Ład korporacyjny, Zarządzanie publiczne, Emerytury dodatkowe, Emerytury
Open Pension Funds (OPF), Pension funds, Legal regulations, Corporate governance, Public governance, Supplementary pensions, Pensions
Uwagi
summ.
Abstrakt
overnance od zarania dziejów związany jest z różnymi formami organizacji. W ostatnim czasie odnotować można jednak wyraźny wzrost zainteresowania potencjalnym wkładem nowych form governance w rozwiązywanie problemów koordynacji w ramach poszczególnych systemów społecznych (takich, jak gospodarka, system prawny, polityczny, ochrony zdrowia) czy szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego. Problemy governance ujawniają się więc zarówno na poziomie poszczególnych krajów, jak i pojedynczych przedsiębiorstw. Problemy te spowodowały, iż ponownie zaczęto zastanawiać się nad tym, co należy rozumieć przez pojęcie "governance", oraz jakie są cechy dobrego governance. Pomimo szerokiej debaty emerytalnej prowadzonej w Polsce, niewiele czasu poświęcono dyskusji dotyczącej wkładu governance w poprawę efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Stąd też celem artykułu z jednej strony jest identyfikacja potencjalnych obszarów konfliktu pomiędzy członkami funduszu i jego beneficjentami a podmiotem zarządzającym, z drugiej natomiast - zaproponowanie rozwiązań.(fragment tekstu)

Lately there has been an increase in input of new forms of governance in problem resolution in countries and corporations. Despite the wide debate on retirement, not much time has been dedicated to the discussion on the characteristics and benefits of the governance system for future retirees. Up to now, the meaning of governance is important in the matter of investment. There is no holistic approach in the retirement funds. The problem of open funds operating in Poland today are connected with the contractual character, open formula and types of pension plans on offer such as defined benefits plans. The main sources of conflict we can find in areas such as relations between funds members and governing bodies, payment amounts collected by societies and returns on investment. The article proposes a solution having in mind the limitation of sources of conflict.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hess D., Impavido G., Governance of Public Pension Funds: Lessons from Corporate Governance and International Evidence, [w:] A.R. Musalem, R.J. Palacios (eds), Public Pension Fund Management. Governance, Accountability and Investment Policies, World Bank, Washington DC 2004.
  2. Kerner A., Reinhardt E., Wpływ polityki inwestycyjnej OFE na ład korporacyjny w Polsce, Ernst & Young Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010.
  3. Mesjasz C., Nadzór, władanie, czy ład korporacyjny: problem nie tylko semantyczny, [w:] S. Rudolf (red.), Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Wyd. UŁ, Łódź 2006.
  4. Samborski A., Governance w przedsiębiorstwie w kontekście społecznej odpowiedzialności, Prz. Org. 2012/1.
  5. Sołdek A., Alokacja aktywów otwartych funduszy emerytalnych po reformie - wpływ na wysokość emerytur i rynek kapitałowy w Polce oraz rekomendowany model, [w:] M. Szczepański (red.), Ekonomiczne i społeczne aspekty reform emerytalnych - Polska i świat, Wyd. Politech. Pozn., Poznań 2012.
  6. Sołdek A., Wpływ opłat na wielkość oszczędności gromadzonych w regulowanych i dobrowolnych systemach emerytalnych, Polit. Społ. 2011/nr spec.: Problemy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce i na świecie, cz. I.
  7. Stewart F., Yermo J., Pension Fund Governance: Challenges and Potential Solutions, Financial Market Trends 2008/2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu