BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raulinajtys-Grzybek Monika (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
Rola rachunkowości regulacyjnej w procesie wyceny usług powszechnych w Europie
The Role of Regulatory Accounting in Pricing of Universal Services in Europe
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2012, t. 86, s. 253-273, rys., bibliogr. 31 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Wycena w rachunkowości, Wycena, Regulacje prawne, Usługi, Koszty usług
Accounting, Valuation in accounting, Valuation, Legal regulations, Services, Cost of services
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule dokonano usystematyzowania pojęcia rachunkowości regulacyjnej jako szczególnego rodzaju rachunkowości, prowadzonego zgodnie z wytycznymi organu regulacyjnego. Wskazano rolę rachunkowości regulacyjnej, a w jej ramach - rachunku kosztów, w procesie wyceny usług powszechnych. Na podstawie analizy aktów prawnych i dobrych praktyk regulujących proces świadczenia usług powszechnych w Europie zdefiniowano dwie ogólne zasady dotyczące sposobu regulacji rachunku kosztów, by był on użyteczny w procesie wyceny usług powszechnych.(fragment tekstu)

The article attempts to identify the role of regulatory accounting in the formulation of prices of universal services. Universal service has been defined in the study as a specific sort of public service which cannot be provided effectively on the free market and which at the same time should be available in a coherent, continuous and non-discriminatory way to all citizens. The provision of universal services is subject to regulation by public authorities. One of the regulated areas is the method of price-setting. The analysis of the legal acts regulating regulatory accounting for universal services, as well as good practices used by providers it can be concluded that prices should be formed on the basis of cost information generated by the provider in a specific accounting system subject to regulations. This system is called regulatory accounting. The author defined two general rules on how to build the regulatory accounting system, and specifically the costing system, to make it useful for pricing of universal services. These include: the principle of causality and the principle of economic efficiency (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acocella N., Zasady polityki gospodarczej: wartości i metody analizy, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2004.
 2. Alexander I., Irwin T., Price Caps, Rate-of-Return Regulation, and the Cost of Capital, Public Policy for the Private Sector, The World Bank Group, September 1996.
 3. Berne M., Telecommunications universal service in France, Info, vol. 10, 2008/5/6.
 4. Blackman C., Forge S., The future of universal service in Europe, Info, vol. 10, 2008/5/6.
 5. Blaug M., Teoria ekonomii: ujęcie retrospektywne, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000.
 6. Coles J.L., Hammond P.J., Walrasian Equilibrium without Survival: Existence, Efficiency and Remedial Policy, Clarendon Press, Oxford 1995.
 7. Czarny E., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2006.
 8. Epstein D., Mason A., Smith P.C., HealthBASKET - Health Benefits and Service Costs in Europe SP21-CT-2004-501588, WP6: Costs and health benefits for England, Centre for Health Economics, University of York, York 2005.
 9. Feijoo C., Milne C., Re-thinking universal service policy for the digital era: setting the scene - an introduction to the special issue on universal service, Info, vol. 10, 2008/5/6.
 10. Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G., Współczesna ekonomika usług, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2005.
 11. Garcia-Jimenez M.C., Gomez-Barroso J.L., Universal Service in a Broader Perspective: The European Digital Divide, Informatica Economica, vol. 13, 2009/2.
 12. Grzebieniak A., Powszechne usługi telekomunikacyjne w Unii Europejskiej i w Polsce - stan obecny i proponowany, Rocz. Nauk. Wyż. Szk. Sł. Społ. im. ks. Franciszka Blachnickiego w Suwałkach, R. 6, 2002/04.
 13. Hoernig S.H., Valletti T.M., The Interplay between Regulation and Competition: The Case of Universal Service Obligations, IFO - Studien 2002/48/1.
 14. Hyman D.N., Public Finance. A Contemporary Application of Theory to Policy, The Dryden Press, Fort Worth 1996.
 15. Janoś-Kresło M., Usługi społeczne w procesie przemian systemowych w Polsce, SGH, Warszawa 2002.
 16. John R.R., Theodore N. Vail and the civic origins of universal service, Business and Economic History, Winter 1999.
 17. Kleer J., Globalne dobra publiczne a państwo narodowe, SGH. Kol. Gosp. Świat., Warszawa 2005.
 18. Kuźnicka A., Turek A., Górski J., Rachunkowość regulacyjna i kalkulacja kosztów usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatora, Biul. URTIP 2004/4(13).
 19. Miller J.A., Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa 2000.
 20. Nojszewska E., Podstawy ekonomii, WSiP, Warszawa 2005.
 21. Oostenbrink J.B., Rutten F.F.H., Cost assessment and price setting of inpatient care in the Netherlands. The DBC case-mix system, Health Care Management Science 2006/9.
 22. Owsiak S., Finanse publiczne: teoria i praktyka, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2005.
 23. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t. 1, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2004.
 24. Sappington D., Sibley D., Strategic nonlinear pricing under price-cap regulation, The Rand Journal of Economics, Spring 1992.
 25. Savas E.S., Prywatyzacja: klucz do lepszego rządzenia, PWE, Warszawa 1992.
 26. Schmalensee R., Good Regulatory Regimes, The Rand Journal of Economics, Autumn 1989.
 27. Simon H., Zarządzanie cenami, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1996.
 28. Simon J.P., Universal service: between socio-political mythology and economic reality - an international cross comparison EU-USA of the regulatory-economic framework, Info, vol. 10, 2008/5/6.
 29. Świderska G.K. (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, MAC Consulting/ Difin, Warszawa 2010.
 30. Varian H.R., Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2005.
 31. Wirzenius A., Telecommunications universal service in Finland, Info, vol. 1, 2008/5/6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu