BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maćkowska Renata (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Wizerunek regionu w otoczeniu międzynarodowym
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Public Relations. Teoria i praktyka komunikowania, 2007, s. 243-250, bibliogr.po rozdz.8 poz.
Słowa kluczowe
Region, Globalizacja, Strategia rozwoju regionalnego, Public relations
Region, Globalization, Regional development strategy, Public relations
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Komisja Europejska
European Union (EU), European Commission
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Kreowanie pożądanego wizerunku w oczach publiczności w skali międzynarodowej jest zadaniem trudnym, gdyż otoczenie organizacji staje się bardziej złożone i zróżnicowane. Skala powiązań i współzależności, szybkość przepływu informacji, siła mediów wskazują na rosnące znaczenie pozytywnego wizerunku organizacji dla jej sukcesu. Ważne stają się instytucje stanowienia prawa, organy podejmujące decyzje w obszarze społeczno-gospodarczym w wymiarze ponadnarodowym, liczne międzynarodowe stowarzyszenia oraz instytucje i środowiska opiniotwórcze w krajach UE i przede wszystkim w Brukseli. Wiele istotnych uwarunkowań rozwoju regionów jest efektem negocjacji i ustaleń powstających wewnątrz działających w UE instytucji. Te regiony, które od dawna funkcjonowały w ramach Unii Europejskiej lepiej znają uwarunkowania oddziaływania na to otoczenie i wypracowały określone formy współdziałania. Istotnym warunkiem osiągnięcia założonych celów rozwoju regionu jest planowe i ciągłe koordynowanie działań ukierunkowanych na kreowanie pozytywnego wizerunku w oczach społeczności lokalnej i społeczeństwa unijnego, gdyż wpływa on na osiągnięcie wyznaczonych celów ekonomicznych. Proces tworzenia strategii funkcjonowania regionów, promowania ich pozytywnych cech w aspekcie integracji europejskiej stał się współcześnie koniecznością. Globalizacja i integracja powodujące wzrost konkurencyjności to strategiczne podstawy uzasadnienia potrzeby promocji, działań public relations, przy szczególnej aktywności w zakresie lobbingu oraz skorelowania charakteru działań władz regionalnych z ogólnymi tendencjami jednoczącej się Europy. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. A.K. Koźmiński: Zarządzanie międzynarodowe. Warszawa 1999, s. 11
  2. D. Newsom, A. Scott, T.J. Vanslyke: This is Public Relations, The Realities of Public Relations Wadsworth, Belmont CA 1989, s.424
  3. Black: Public relations. Warszawa 1998, s. 185
  4. Perspektywy rozwoju lokalnego i regionalnego w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej - programowanie, zarządzanie, zmiany społeczno-ekonomiczne. Red. A. Barcik i R. Barcik. Bielsko-Biała 2004, s. 334
  5. E.M. Cenker: Public relations. Poznań 2000, s. 195
  6. U. Kurczewska, M. Molęda-Zdziech: Lobbing iv Unii Europejskiej. Warszawa 2002, s. 111
  7. Pietrzyk: Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warszawa 2001, s. 25
  8. A. Klasik: Strategie regionalne - formułowanie i wprowadzanie w tycie. Katowice 2001, s. 24
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu