BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oleksyk Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ewaluacja w działalności jednostki samorządu terytorialnego
Evaluation in Activity of Local Government Units
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 343, s. 470-477, bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Modele zarządzania kosztami i dokonaniami
Słowa kluczowe
Budżetowanie, Efektywność, Ewaluacja, Zarządzanie publiczne
Budgeting, Effectiveness, Evaluation, Public governance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie rozwiązań pozwalających na doskonalenie działalności prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego. Doskonalenie działalności powinno następować na zasadzie sprzężenia zwrotnego eliminującego skutki negatywnych decyzji podjętych w przeszłości w celu eliminacji błędów na przyszłość. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły procedurę budżetowania zadaniowego, elementem wspierającym doskonalenie jest efektywnie wdrożona ewaluacja. Autor proponuje modelowe wdrożenie ewaluacji, jako wieloetapowej metody poprawy efektywności działania. Warunkiem przeprowadzenia skutecznej ewaluacji jest zapewnienie szczegółowej informacji pochodzącej z sytemu rachunkowości. Ewaluacja powinna być przeprowadzana z dużą częstotliwością w celu szybkiej korekty.(abstrakt oryginalny)

The following article is aimed to identify solutions to improve the activity by local government units . Limited budgets for ongoing operations should be spent in the most efficient way. Improvement activities should take place on the basis of feedback to eliminate the effects of negative decisions in the past in order to eliminate errors in the future. In the case of local government units that have implemented performance budgeting procedure the implemented evaluation is an element supporting the improvement. The author proposes a model to implement the evaluation as a multi-step methods to improve efficiency. The subject to an effective evaluation is to provide detailed information derived from the accounting system especially internal management reporting. The evaluation should be performed at a high frequency in order to prompt the correction of improperly adopted efficiency measures and other factors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Albiński P. (red.), 2012, Budżetowanie zadaniowe w kontekście sanacji finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  2. Haber E. Szałaj M., 2009, Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych PARP, Warszawa.
  3. Kelly J.M., Rivenbark W.C., 2003, Performance Budgeting for State and Local Government, M.E. Sharpe, Armonk, NY.
  4. Misiąg W., 2007, Bariery wdrażania budżetowania zadaniowego, [w:] A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, J. Głuchowski (red.), Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, Wydawnictwo KUL, Lublin.
  5. Olejniczak K., 2008, Ewaluacja jako proces badawczy, [w:] K. Olejniczak, M. Kozak, B. Ledzion (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
  6. Owsiak S., 2002, Budżet władz lokalnych, PWE, Warszawa.
  7. Probst A., 2007, Performance Measurement & Performance Based Budgeting (PBB), Financial Management Series, no. 8, University of Wisconsin-Extension, Madison.
  8. Słodowa-Hełpa M., 2011, Dylematy związane z wdrażaniem budżetu zadaniowego do realizacji funkcji państwa dotyczącej kształtowania rozwoju regionalnego, [w:] A. Siedlecka (red.), Budżet zadaniowy jako nowoczesne narzędzie zarządzania gospodarką narodową, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.
  9. Strąk T., 2012, Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa.
  10. Turowski B., Zawicki M., 2007, Funkcje, metody i narzędzia ewaluacji, [w:] S. Mazur (red.), Ewaluacja funduszy strukturalnych - perspektywa regionalna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.343.43
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu