BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Aslan Davut Han (Vistula University, Poland), Sharapov Muhammadqosim (Vistula University, Poland)
Tytuł
Turkey and the Black Sea Economic Cooperation (BSEC)
Turcja a współpraca gospodarcza Państw Morza Czarnego (BSEC)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 2014, nr 34, s. 126-136, bibliogr. 22 poz.
Vistula University Working Papers
Słowa kluczowe
Stosunki międzynarodowe, Międzynarodowa współpraca gospodarcza, Kraje postkomunistyczne, Konflikty polityczne
International relations, International economic cooperation, Post-communist countries, Political conflicts
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Turcja, Region czarnomorski, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR)
Turkey, Black Sea region, Union of Soviet Socialist Republics (USSR)
Abstrakt
Jak na to zwraca uwagę wielu wybitnych strategów, Republika Turcji znajduje się w nader krytycznym położeniu z punktu widzenia geopolityki. Będąc pomostem między Wschodem a Zachodem i ruchliwym ośrodkiem handlu oraz strategicznym łącznikiem ekonomicznym i politycznym między regionami świata, Turcja odczuła duże zagrożenie swej stabilności ze strony potężnej próżni, jaka się pojawiła wraz z zakończeniem zimnej wojny. W związku z tym w okresie po upadku Związku Radzieckiego regionalna współpraca gospodarcza w sąsiedztwie Turcji stała się nadrzędnym punktem porządku dziennego dla decydentów polityki zagranicznej Turcji. Wobec tego z myślą o rozwijaniu stosunków gospodarczych, naukowych, handlowych, w zakresie edukacji, technologii polityki i kultury, jak również o zminimalizowaniu przyszłych konfliktów na obrzeżach Turcji, Ankara aktywnie się włączyła w podobne projekty współpracy międzynarodowej, takie jak Współpraca Gospodarcza Państw Morza Czarnego. (abstrakt oryginalny)

As it has been discussed by many prominent strategists, the Republic of Turkey is situated in a highly critical position in terms of geopolitics. Being a bridge between the East and the West and a bustling centre of trade and a strategic economic and political nexus between regions of the world, the power vacuum emerged with the end of the Cold War highly jeopardised the stability of Turkey. Therefore, in the period following the collapse of the Soviet Union, regional economic cooperation in Turkish neighbourhood became a high level agenda for Turkey's foreign policy decision makers. Within this very scope so as to increase intercourse in terms of economy, science, trade, education, technology, politics and culture as well as to minimise future conflicts in the Turkish periphery, Ankara strictly engaged in similar international collaboration projects like the Black Sea Economic Cooperation. (short original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson, Nicolas, Re-defining International Security: Bringing Intent Back In, The Josef Korbel Journal of Advanced International Studies - Summer 2012, Volume 4
 2. Aybak, Tunç (2001), The Black Sea Economic Cooperation (BSEC) and Turkey: Extending European Integration to the East, Politics of the Black Sea Dynamics of Cooperation and Conflicts, ed. Tunç Aybak, I. B. Tauris, London.
 3. Aybak, Tunç (2001), Politics of the Black Sea: Dynamics of Cooperation and Conflict, I. B. Tauris & CO. Ltd Publishers, New York.
 4. Aydın, Mustafa (2005), Regional Cooperation in the Black Sea and the Role of Institutions, Perceptions, (Vol. X, Autumn).
 5. Baran, Zeyno (2008), The Wider Black Sea Region in the 21st Century: Strategic, Economic and Energy Perspectives, Center for Transatlantic Relations, Washington, D.C.
 6. BSEC Tenth Anniversary Almanac, Organisation of the Black Sea Economic Cooperation, Istanbul.
 7. Cohen, B. Saul (2004), The Geopolitics of Turkey's Accession to European Union, Eurasian Geography and Economics, Volume 4, Issue 8.
 8. Elekdag, Sukru (1992), Karadeniz Ekonomik Isbirligi Bolgesi (Black Sea Region Economic Cooperation), Islam Dergisi, Number 108, Istanbul.
 9. First BSEC Tax Forum Organised by Turkey, Black Sea News, No. 26, December 2012, http://icbss.org/media/947_original.pdf, (accessed on 22 December 2013).
 10. Gökalp, M Faysal (1993), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi çerçevesinde Türk deniz ticaret sektörünün gelişme olanakları (Turkish maritime industry development opportunities in the framework of the Black Sea Economic Cooperation Zone), unpublished MA Thesis.
 11. Güngörmüs, Gamze Kona (2003), The Black Sea Economic Cooperation Organisation (BSECO) and Turkey, Institute of Social Sciences Journal in Kocaeli University, Kocaeli.
 12. Headquarters Agreement between the Organisation of the Black Sea Economic Cooperation, http://www.bsecorganization.org/documents/LegalDocuments/statutory/head/Download/ HeadQuartersAgreement071115.pdf
 13. Karakaya, Dilek (2009), Turkey and the Black Sea Economic Cooperation (BSEC):1992-2008 / Türkiye ve Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü (KEİÖ):1992-2008, unpublished MA thesis.
 14. Koca, Fatih (2010), Kırım'ın Ekonomik Ozellikleri ve Karadeniz Ekonomik İşbirliğindeki Onemi (Economic Characteristics of Crimea and the Importance for the Black Sea Economic Cooperation), unpublished MA thesis.
 15. Kolos, Valeria (2012), Period of Administraive Reforms in Selected States of the Organisation of the Black Sea Economic Cooperation: Russia, Turkey and Ukranie, Unpublished MA thesis.
 16. Sahin, Serdar (2012), Türkiyenin öncülük ettiği ekonomik birleşmeler: KEİ, ECO ve D-8 örnekleri (Economic integrations led by Turkey: BSEC, ECO and D-8 samples), Unpublished MA Thesis.
 17. Sayan, Serdar, and Zaim, Osman (1998), The Black Sea Economic Cooperation Project, The Political Economy of Turkey in the Post-Soviet Era Going West and Looking East, ed. Libby Rittenberg, Praeger, London.
 18. Summit Declaration on the Black Sea Economic Cooperation, 25 June 1992.
 19. http://www.mfa.gov.tr/karadeniz-ekonomik-isbirligi-orgutu-_kei_.tr.mfa
 20. http://www.pabsec.org/pabsec/aksisnet/file/BSEC%20CHARTER.pdf
 21. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd3a2299a654f557131fad7 503890313f4981b8bc325695c59a50a6f6aad6842c56
 22. www.ifri.org/downloads/ruchirpaper_1.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-2688
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu