BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziętek-Kwaśniewska Katarzyna
Tytuł
Atrakcyjność Ukrainy dla inwestorów zagranicznych w świetle wybranych badań
The Attractiveness of Ukraine for Foreign Investors in the Light of Selected Studies
Źródło
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2011, T. 3, s. 143-165, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje, Badania naukowe, Inwestycje zagraniczne, Atrakcyjność inwestycyjna
Investment, Scientific research, Foreign investment, Investing attractiveness
Uwagi
summ.
Tłumaczenie abstraktu: Tadeusz Karłowicz
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Ostatnia dekada to czas znaczących zmian w napływie BIZ do ukraińskiej gospodarki - po dynamicznym wzroście obserwowanym od 2005 r., w ostatnim okresie następuje wyraźne spowolnienie procesu napływu kapitału zagranicznego. Oczywiście jednym z powodów wyhamowania tempa napływu BIZ do Ukrainy jest światowy kryzys finansowy, skutkujący mniejszą w globalnej skali skłonnością do dokonywania inwestycji, w tym w szczególności na rynkach wschodzących. Przyczyn niskiego zainteresowania inwestorów zagranicznych lokowaniem kapitału na Ukrainie należy jednak również szukać w niej samej, co w zasadzie sprowadza się do odpowiedzi na pytanie o atrakcyjność inwestycyjną tego kraju. (fragment tekstu)

In the face of the progressing globalization, ever closer co-operation and merging economies, the issue of investment attractiveness of particular countries becomes a more and more topical problem. We are talking about a certain potential of economies in the sphere of attracting and next supporting foreign direct investments. The possibility of finding a foreign investor plays a significant role especially in the case of those countries whose capital supplies are insufficient. And Ukraine may be considered such a country. The aim of the article is to examine the problem of investment attractiveness of Ukraine - to define the factors that stimulate and de-stimulate the influx of foreign direct investments to this country. In the first part of the article, treated as an introduction, the current data concerning foreign direct investments in Ukraine are presented, and the second one reviews international rankings that concern the question of investment attractiveness, defining the position of Ukraine in the international arena.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Iнвecтиції зонішньeконoмічноі діяльocті 2009 poці, Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy, luty 2010; dostępne na stronie: http://kiev.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/ a,7393,Zagraniczne_i_ukrainskie_inwestycje_bezposrednie_w_2009_r.html (22.05.2010).
 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Ukrainie w 2008 roku, oprac. Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie, 2009; dostępne na stronie: http://www.kijow.polemb.net/files/- Tekstowe%20pliki/I%20polowa%202009/notatka%20BIZ%202008.pdf (22.05.2010).
 3. Baj L.: Raport "Doing Business 2010": Wciąż cięż ki los polskich przedsiębiorców; dostępny na stronie: http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,7015811,Raport_Doing_Business_ 2010_Wciaz_ciezki_los_polskich.html (22.05.2010).
 4. Blyakha N.: Russian foreign direct investment in Ukraine, Electronic Publications of Pan-European Institute, 7(2009); dostępne na stronie: http://www.tse.fi/FI/yksikot/erillislaitokset/pei/Documents/Julkaisut/Blyakha%200709%20web.pdf (22.05.2010).
 5. Czujko M.: Polacy zainwestowali na Ukrainie 864 mln dolarów, http://manager. money.pl/news/artykul/polacy;zainwestowali;na;ukrainie;864;mln;dolarow,253,0,593149.html (22.05.2010).
 6. Doing Business 2009, The World Bank, Washington 2008; dostępny na stronie: http://www.- doingbusiness.org (22.05.2010).
 7. Doing Business 2010: Doing Business 2010: Reforming through Difficult Times, The World Bank, Washington 2009; dostępny na stronie: http://www.doingbusiness.org (22.05.2010).
 8. Doing Business 2010. Ukraine, The World Bank, Washington 2009; dostępny na stronie: http://www.doingbusiness.org/Documents/CountryProfiles/UKR.pdf (22.05.2010).
 9. Kononov O.: Ukraine's inward FDI and its policy context, Columbia FDI Profiles, Vale Columbia Center on Sustainable International Investment, 2010; dostępny na stronie: http://- www.vcc.columbia.edu (22.05.2010).
 10. Miller T., Holmes K. R.: 2010 Index of Economic Freedom. The Link Between Economic Opportunity and Prosperity, The Heritage Foundation and Dow Jones & Company, Inc., 2010; dostępny na stronie: http://www.heritage.org (22.05.2010).
 11. Najatrakcyjniejsze sektory ukraińskiej gospodarki, http://www.efi24.com/info?itemId- =109259&id=UA&rob=Najatrakcyjniejsze-sektory-ukrainskiej-gospodarki&j=pl (22.05.2010).
 12. Strokova V. i in.: International Property Rights Index. 2010 Report, Property Rights Alliance, Washington 2010; dostępny na stronie: http://www.internationalpropertyrightsindex. org/ (22.05.2010).
 13. The Global Competitiveness Report 2008-2009, ed. K. Schwab, M. E. Porter, World Economic Forum, Genewa 2008; dostępny na stronie: http://www.weforum.org/documents/GCR0809/- index.html (22.05.2010).
 14. The Global Competitiveness Report 2009-2010, ed. Schwab K., World Economic Forum, Genewa 2009; dostępny na stronie: http://www.weforum.org/documents/GCR0809/index. html (22.05.2010).
 15. The Ukraine Competitiveness Report 2009. Towards Sustained Growth and Prosperity, Foundation for Effective Governance, 2009; dostępny na stronie: http://www.feg.org.ua/en/cms/ projects/studying_Ukraine_competitiveness (22.05.2010).
 16. World Investment Report 2008. Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge, UNCTAD, Nowy Jork, Genewa 2008; doste_pny na stronie: http://unctad.org/en/docs/wir 2008_en.pdf (22.05.2010).
 17. http://www.heritage.org.
 18. http://kiev.trade.gov.pl.
 19. http://www.prometr.com.ua.
 20. http://www.transparency.org.
 21. http://www.ukrstat.gov.ua.
 22. http://www.unctad.org.
 23. http://wiadomosci.onet.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-1837
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu