BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dec Maria (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Pawlak Karolina (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Poczta Walenty (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Determinanty sytuacji wyżywieniowej ludności świata
Determinants of the World Food Situation
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2008, nr 2, s. 9-25, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo żywnościowe, Głód, Niedożywienie, Rolnictwo, Wyżywienie świata, Analiza porównawcza, Analiza statystyczna
Food security, Starvation, Malnutrition, Agriculture, Feeding the world, Comparative analysis, Statistical analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Świat
World
Abstrakt
Celem opracowania jest ocena aktualnej sytuacji żywnościowej w regionach świata dotkniętych problemem niedożywienia oraz określenie roli sektora rolnego w kształtowaniu tej sytuacji. W badaniach podjęto również próbę wyznaczenia czynników determinujących stopień wyżywienia ludności wraz z ilościowym określeniem siły ich oddziaływania. W analizie wykorzystano dane Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). (abstrakt oryginalny)

The main aim of this paper is to assess the current food situation in the regions with under-nourishment problem and to determine the agricultural sector's role in the shaping of this situation. Some factors influencing food security and their acting power were discussed. The latest FAO data were used in the analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., 1978: Sytuacja żywnościowa na świecie w latach 1970-1975 i jej perspektywy do roku 2000. W: Problemy rolnictwa światowego. Red. M. Adamowicz. Tom I, Wydaw. SGGW, Warszawa.
 2. Adamowicz M., 1988: Handel zagraniczny a rolnictwo. Książka i Wiedza, Warszawa.
 3. de Castro J., 1954: Geografia głodu. PAX, Warszawa.
 4. Encyclopaedia of the Social Sciences, 1931. Ed. E.R.A. Seligman, A.S. Johnson, The Macmillan, Co., New York.
 5. Falkowski J., Kostrowicki J., 2001: Geografia rolnictwa świata. PWN, Warszawa.
 6. FAO Statistical Yearbook 2005-2006, 2006. FAO, Rome.
 7. Gospodarka rolniczo-żywnościowa świata, 1987. Red. J. Górecki. Wydaw. SGGW, Warszawa.
 8. Górecki J., 2004: Ocena sytuacji rolno-żywnościowej świata w kontekście handlu międzynarodowego i rozszerzenia UE. W: Problemy rolnictwa światowego. Red. H. Manteuffel Szoege. I Tom XL Wydaw. SGGW, Warszawa.
 9. Gulbicka В., 2003: Bezpieczeństwo żywnościowe krajów rozwijających się. IERiGŻ, Warszawa.
 10. King A., Schneider В., 1992: Pierwsza rewolucja globalna. Raport dla Klubu Rzymskiego. Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa.
 11. Małysz J., 1991: Bezpieczeństwo żywnościowe: strategiczna potrzeba ludzkości. PWN, Warszawa.
 12. Małysz J., 1998: Bezpieczeństwo żywnościowe. W: Encyklopedia Agrobiznesu. Red. A. Woś. Fundacja Innowacja, Warszawa.
 13. Słownik języka polskiego, 1978. Red. M. Szymczak. PWN, Warszawa.
 14. STATISTICA PL 2007, 03.03.2007, (http: //www.statsoft.pl)
 15. The State of Food and Agriculture 2005, 2005. FAO, Rome.
 16. The State of Food and Agriculture 2006, 2006. FAO, Rome.
 17. The United Nations World Water Development Report, 2003: Water for People, Water for Life. UNESCO-WWAP.
 18. Wojciechowski S., 2005: Problem głodu we współczesnym świecie. Przegląd Zachodni 1.
 19. World Agriculture: Towards 2015/2030. An FAO Perspective, 2003. Red. J. Bruinsma. FAO, Rome.
 20. World Food Programme 2006, 12.10.2006 (http: //www. wfp. org/aboutwfp/introduction /hunger_what. asp? section=l&sub_section=l).
 21. Wysocki F., Lira J., 2003: Statystyka opisowa. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu