BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyk Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kompetencyjna teoria firmy na przykładzie KPMG
KPMG as an Example of Competence Company
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 343, s. 134-142, rys., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Modele zarządzania kosztami i dokonaniami
Słowa kluczowe
Kompetencje, Kapitał intelektualny, Zarządzanie strategiczne, Wartość przedsiębiorstwa
Competences, Intellectual capital, Strategic management, Enterprise value
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
KPMG
Abstrakt
Artykuł stanowi teoretyczny zbiór fundamentalnej wiedzy z obszaru nowych teorii ekonomicznych, skupionych wokół kompetencji, przez pryzmat których postrzegać można przedsiębiorstwo. Podstawowym celem jest przybliżenie kompetencyjnej teorii firmy, zaczynając od historycznych uwarunkowań wyłonienia się tego ujęcia w naukach o ekonomii. Aby zwizualizować podejście kompetencyjne, wybrano do analizy przypadku firmę doradczą KPMG, która znajduje się w czołowej grupie korporacji konsultingowych, świadczących usługi związane z outsourcingiem procesów dla klientów zewnętrznych.(abstrakt oryginalny)

The article is a theoretical set of fundamental knowledge in the area of new economic theories, centered on competence, the angle of which can be seen a company. The primary objective is to bring competence theory of the firm, starting with the historical conditions of the emergence of recognition in the science of economics. To visualize the competency approach the case of the consulting KPMG firm was chosen for the analysis. This firm is located in the leading group of corporate consulting services related to outsourcing of processes for external clients.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bratnicki M., 2000, Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
  2. Dwojacki P., Nogalski B., Sikorski C., 1999, Zarządzanie w nowych czasach, Przegląd Organizacji, nr 9.
  3. Foss N.J., 1996, Introduction. The emerging competence perspective, [w:] N.J. Foss, C. Knudsen (red.), Towards a Competence Theory of the Firm, Routledge, London-New York.
  4. Gorynia M., 1998, Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  5. Hamel G., Prahalad C.K., 1996, Competing for the Future, Harvard Business School Press, Boston, MA.
  6. Hamilton R.D., Eskin E.D., Michaels M.P., 1998, Assessing competitors: The gap between strategic intent and core capability, Long Range Planning, vol. 31, no. 3.
  7. Juchnowicz M., Rostkowski T., Sienkiewicz Ł., 2010, Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa.
  8. Levy-Leboyer C., 1997, Kierowanie kompetencjami, Poltext, Warszawa.
  9. Penc J., 2001, Zarządzanie w Nowej Ekonomii, Przegląd Organizacji, nr 11,.
  10. Wolińska-Skuza A., 2011, Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim w oparciu o kompetencje, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.343.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu