BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomczyk Przemysław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Analiza podejść do zarządzania wartością klienta - próba systematyzacji
The Analysis of Approaches to the Customer Lifetime Value Management - Systematization Attempt
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 127-139, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Zarządzanie wartością, Klient, Wartość klienta
Value management, Customer, Customer value
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono systematyzację podejść do zarządzania wartością klienta. Jako kryterium wykorzystano formę występowania w nich determinant wartości klienta. Wyróżniono podejście proste, cechujące się pośrednim występowaniem determinant, oraz podejście złożone, w którym są one ujęte wprost i mają bezpośredni wpływ na tworzenie i realizację strategii marketingowej. Przedstawiono argumenty za większą użytecznością drugiego podejścia.(abstrakt oryginalny)

The study deals with the systematization of approaches to the customer lifetime value. The form of appearance of the customer lifetime value drivers in these approaches is used as a criterion. A simple approach is characterized by the drivers' indirect appearance, and in complex approach they are directly presented and have a direct impact on the creation and realization of the marketing strategy. Arguments for greater usefulness of the second approach are stated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. V. Kumar, Zarządzanie wartością klienta, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 2. T. Doligalski, Wartość a rentowność klienta, w: Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, red. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Poltext, Warszawa 2010, s. 73-78; www.doligalski.net/pomiar-wartosci-klienta/ (16.03.2011).
 3. V. Kumar, G. Morris, Measuring and Maximizing Customer Equity: a Critical Analysis, "Journal of the Academy of Marketing Science" 2007, No. 35, s. 157-171.
 4. B. Dobiegała-Korona, Budowa kapitału klienta, w: Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady, red. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz, Poltext, Warszawa 2008, s. 264.
 5. S. Gupta, D. Lehmann, J. Stuart, Valuing Customers, "Journal of Marketing Research", 2004, February, s. 7-18.
 6. S. Gupta, D. Lehmann; Customers as Assets, "Journal of Interactive Marketing", Winter 2003, No. 17, s. 1.
 7. P. Berger, N. Nasr, Customer Lifetime Value: Marketing Models and Applications, "Journal of Interactive Marketing" 1998, Winter, No. 12, s. 17-30.
 8. R. Blattberg, G. Getz i J. Thomas, Klient jako kapitał. Budowa cennego majątku relacji z klientem i zarządzanie nim, MT Biznes, Warszawa 2004.
 9. R.T. Rust, K.N. Lemon, V.A. Zeithaml, Return on Marketing: Using Customer Equity to Focus Marketing Strategy, "Journal of Marketing" 2004, January, No. 68, s. 109-127.
 10. R.T. Rust, V.A. Zeithaml, K.N. Lemon, Driving Customer Equity, The Free Press, New York 2000.
 11. R. Venkatesan, V. Kumar, A Customer Lifetime Value: Framework for Customer Selection and Resource Allocation Strategy, "Journal of Marketing", October 2004, 68, s. 106-125.
 12. V. Kumar, R. Venkatesan, T. Bohling, D. Beckmann, The Power of CLV: Managing Customer Lifetime Value at IBM, Marketing Science, Vol. 27, No. 4, July-August 2008, s. 585-599.
 13. B. Dobiegała-Korona, Klient kapitałem przedsiębiorstwa, w: Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa 2004.
 14. B. Dobiegała-Korona, Budowa kapitału klienta, w: Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady, red. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz, Poltext, Warszawa 2008, s. 237-264.
 15. A. Szablewski, Kapitał klienta, w: Metody wyceny spółki. perspektywa klienta i inwestora, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2006, s. 57-58.
 16. V. Kumar, D. Shah, Expanding the Role of Marketing: From Customer Equity to Market Capitalization, "Journal of Marketing", Vol. 73, November 2009, s. 119-136.
 17. J. Rowley, Using Case Studies in Research, "Management Research News" 2002, Vol. 25, No. 1, s. 16-27.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu