BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żabińska Teresa (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Orientacja marketingowa gminy (podstawy, kierunki rozwoju)
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych : podstawy teoretyczno-metodyczne, kierunki badań, 1999, s. 67-89, tab.
Słowa kluczowe
Marketing, Orientacja marketingowa, Gmina, Rozwój
Marketing, Marketing orientation, District, Development
Abstrakt
Marketing "obszaru", "miejsca" coraz częściej nazywany marketingiem terytorialnym to nowy obszar zastosowania uniwersalnych zasad marketingu. Rosnąca popularność marketingu i doświadczenia wynikające z jego stosowania zarówno w krajach zachodnich, jak i w Polsce, pozwalają już na pierwsze refleksje i oceny, nie zawsze pozytywne. Twierdzi się, między innymi, że marketing terytorialny bywa stosowany powierzchownie, niekonsekwentnie i wcale nierzadko ograniczany jest do klasycznych technik promocyjnych. Zwraca się także uwagę, że proste przenoszenie doświadczeń z koncepcji marketingu dóbr konsumpcyjnych bez zrozumienia istoty procesów rządzących rozwojem terytorialnym może zdeprecjonować wartość utylitarną i poznawczą marketingu. Wskazuje się w związku z tym na potrzebę pogłębionej refleksji nad poszukiwaniem podstaw teoretycznych dla marketingu terytorialnego. Celem referatu jest próba identyfikacji podstaw i kierunków rozwoju orientacji marketingowej takiej jednostki terytorialnej jaką jest gmina, rozumiana jako wspólnota samorządowa. Postawiono w związku z tym tezę, że podstawy te tworzy: - nowy paradygmat teorii konkurencji oparty na zmianie relacji między przedsiębiorstwem a otoczeniem, w tym regionalnym, - paradygmat rozwoju regionalnego oparty na zmianie relacji między państwem a samorządem terytorialnym, paradygmat teorii marketingu oparty na szeroko pojętych procesach wymiany, nowy paradygmat teorii marketingu oparty na pogłębionej interpretacji relacji rynkowych i pozarynkowych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Kramer: Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki ograniczające orientację na klienta. W: Marketing 2001. T. I. Katedra Turystyki i Usług Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 1998
 2. Grupa Lizbońska: Granice konkurencji. Poltex, Warszawa 1997
 3. M. Kostera: Postmodernizm w zarządzaniu. PWE, Warszawa 1996
 4. P. Hetzel: Dlaczego marketing terytorialny ma obecnie tak duże znaczenie? W: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów. Praca zbiorowa pod red. T. Domańskiego. Centrum Badań i Studiów Francuskich - Instytut Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997
 5. T. Markowski: Wspieranie wzrostu konkurencyjności w polityce rozwoju regionalnego. W: Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski. Friedrich - Ebert - Stiftung. Przedstawicielstwo w Polsce. Warszawa 1996
 6. J. Biniecki, A. Klasik, F. Kuźnik: Konkurencyjność województw Górnego Śląska na tle kraju i regionów Polski Południowej W: Polski Południowej. W: Zróżnicowanie poziomu konkurencyjności Polski Południowej. Materiały konferencyjne. Katowice 1997
 7. A. Sztando: Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój lokalny w świetle ewolucji modeli ustrojowych gminy. "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 11
 8. W. Osborne, T. Gaebler: Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną. Media Rodzina of Poznań, Poznań
 9. J. Pietrzyk: Paradygmat rozwoju terytorialnego. W: Gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian. UMK, Toruń 1995
 10. A. Klasik: Zarządzanie rozwojem lokalnym. W: Zarządzanie rozwojem w gminach miejsko-przemysłowych. AE, PTE, Katowice 1997
 11. R. Brol: Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego. W: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. PN, AE, Wrocław 1998
 12. P. Drucker: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1995
 13. K. Rogoziński: Dlaczego marketing relacyjny? "Marketing w Praktyce" 1996, nr 4
 14. A. Szromnik: Marketing terytorialny - geneza, rynki i podmioty oddziaływania. W: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów. Praca zbiorowa pod red. T. Domańskiego. Centrum Badań i Studiów Francuskich - Instytut Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997
 15. V. Girard: Marketing terytorialny i planowanie strategiczne. W: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów. Praca zbiorowa pod red. T. Domańskiego. Centrum Badań i Studiów Francuskich - Instytut Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997
 16. Problemy opracowywania i wdrażania strategii marketingowych w regionach turystycznych. Praca zbiorowa pod red. A. Rapacza. PN AE, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu