BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hibner Elżbieta (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
Tytuł
Zarządzanie w ochronie zdrowia - rola samorządu terytorialnego w systemach europejskich
Healthcare Management - the Role of Regional and Local Governments in European Systems
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2004, nr 3, s. 37-50, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Zarządzanie w opiece zdrowotnej, System ochrony zdrowia, Samorząd terytorialny, Polityka zdrowotna
Health care protection, Management in healthcare, Health care system, Local government, Health care policy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
System ochrony zdrowia w Polsce znajduje się w fazie najgłębszego od lat kryzysu. Utworzenie Narodowego Funduszu Zdrowia zniweczyło trud wprowadzenia kas chorych i stopniowego porządkowania sektora świadczeniodawców. Zachowano co prawda zasadę rozdzielenia funkcji płatnika od świadczeniodawcy, jednak silne scentralizowanie systemu, dokonane pomimo ostrzeżeń licznych ekspertów, okazało się zgubne dla sprawnego zarządzania przepływami finansów i kontraktowania świadczeń. Ponadto scentralizowany NFZ wymknął się spod kontroli, a przewidziane w ustawie mechanizmy nadzorcze okazały się całkowicie nieskuteczne. Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym, przeprowadzona wskutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, jest zaledwie rozwiązaniem tymczasowym i prowizorycznym. Budowanie docelowego modelu systemu ochrony zdrowia wymaga analiz porównawczych i badań teoretycznych, aby nie powielać błędów już kiedyś popełnionych. W procesie dalszych zmian w naprawianiu systemu należy przesądzić ich kierunek, a w szczególności zakresu decentralizacji i udziału podmiotów prywatnych w systemie. Nie uniknie się przy tym zdefiniowania roli samorządu terytorialnego na różnych jego szczeblach, a co najważniejsze - roli polityki regionalnej, która może przyczynić się do racjonalnego rozwoju systemu. (fragment tekstu)

The article presents chosen issues of healthcare management. Processes to be discussed were some decentralisation, recentralisation and privatisation processes in the area of health-care sector, which took place during the last few years in European countries. A global solution for "old" 15 EU countries in the area of healthcare system was presented. It was focused on bodies responsible for local or regional healthcare policy. At first Polish experiences in the area of local government results healthcare system responsibility were discussed. Then effects of the first realisation of the regional healthcare policy was estimated. Regional programs in the area, realised between 1999 and 2001, were presented as examples. In this context models of healthcare system structure were analysed. In Poland a new model should be based on further research of the healthcare management system in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czarniecka K., Ryś A., Wpływ decentralizacji w latach 1999 - 2001 w Polsce na system ochrony zdrowia, Raport Banku Światowego, Warszawa 2003.
  2. Health Care System in the UE - a Comparative Study, European Parliament, Directorate General for Research, Luxemburg, May 1998.
  3. Hibner E., Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia, Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2003.
  4. Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna, zagadnienia ogólne, LIBER, Warszawa 1998.
  5. Program Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w roku 2000 i perspektywy działań w latach następnych, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, marzec 2000.
  6. Raport Europejskiego Obserwatorium Systemów Ochrony Zdrowia, sierpień 2003.
  7. Włodarczyk C.W., Reforma opieki zdrowotnej w Polsce. Studium polityki zdrowotnej, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Kraków 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu