BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błąd Marta (Polska Akademia Nauk)
Tytuł
Przedsiębiorstwa społeczne na obszarach wiejskich w Polsce
Social Enterprises in Poland's Rural Areas
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2008, nr 2, s. 57-71, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Przedsiębiorstwa społeczne, Ekonomia społeczna, Rozwój lokalny, Program EQUAL
Rural areas, Social enterprises, Social economy, Local development, EQUAL Programme
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy zjawiska powstawania przedsiębiorstw społecznych w Polsce w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL. Przedstawiono przykłady projektów tej inicjatywy realizowanych na obszarach wiejskich. Podjęto także próbę krytycznej analizy projektów EQUAL pod kątem zapewnienia trwałego rozwoju lokalnego. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the phenomenon of formation of social enterprises in Poland within the framework of the EU's EQUAL initiative. The author presents two examples of such initiatives launched in rural areas. She also makes an attempt at critically assessing EQUAL projects from the point of view of their ability to ensure lasting development at the local level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Birkhölzer К., 2006: Lokalny rozwój gospodarczy i jego potencjał. W: Z teorii i praktyki gospodarki społecznej. Tom 1. Red. E. Leś, M. Ołdak. Collegium Civitas, Warszawa.
 2. EQUAL. Projekty i ich realizacja, 2007. Materiały dla ewaluatorów. Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr. Fundacja "Fundusz Współpracy", Warszawa.
 3. EQUAL. Katalog rezultatów Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, 2007. Materiały dla ewaluatorów. Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr. Fundacja "Fundusz Współpracy", Warszawa. Materiały dla ewaluatorów.
 4. Grupy partnerskie. Od idei do współdziałania, 2005. Red. R. Serafin, B. Kazior, A. Jastrzębska. Fundacja "Partnerstwo dla Środowiska", Kraków.
 5. Hausner J., 2008: Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju. W: Ekonomia społeczna a rozwój. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 6. Izdebski H., 2008: Elementy teorii państwa. W: Ekonomia społeczna a rozwój. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 7. Karta Oceny Projektu IW EQUAL, 2007. Materiały dla ewaluatorów.
 8. Kaźmierczak Т., 2007: Zrozumieć ekonomię społeczną. W: Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna. Red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 9. Kazimierczak Т., Sobiesiak P., 2007: Lisków: model rozwoju lokalnego? W: Zmiana społeczności lokalnej. Szkice o kapitale społecznym w praktyce społecznej i nie tylko. Red. T. Kazimierczak. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 10. Kotowska O., 2008: Czy można oswoić lisa? W: Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny. Red. H. Podedworna, P. Ruszkowski. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 11. Leś E., 2008: Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Przegląd koncepcji i dobrych praktyk. W: Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Wprowadzenie do problematyki. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 12. Rok В., 2008: Biznes społecznie odpowiedzialny - teoria i praktyka. W: Ekonomia społeczna a rozwój. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 13. Rymsza M., 2007: Druga fala ekonomii społecznej w Polsce a koncepcja aktywnej polityki społecznej. W: Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna. Red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 14. Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, 2008. Red. H. Podedworna, P. Ruszkowski. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 15. Tennyson R., 2003: Poradnik partnerstwa. Fundacja "Partnerstwo dla Środowiska", Kraków.
 16. Wilkin J., 2007: Dlaczego warto wspierać gospodarkę społecznie zakorzenioną? Materiały przygotowane na zlecenie ISP, Warszawa.
 17. Ustawa o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006, Dz. U. 2006 nr 94, poz. 651
 18. www.spoldzielnie.org
 19. http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/guidelines_en.htm
 20. www.equal.org.pl
 21. www.equal.gov.pl
 22. www.garncarskawioska.pl
 23. www.equal.szlakbursztynowy.pl
 24. http://ec.europa.eu/employment_social/equal/about/index_en.cfm
 25. www.cyber-reka.tk
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu