BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dancák Pavol
Tytuł
Personalizmus a jeho hlavné témy
Main Tenets of Personalism
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 5 (2), s. 37-49
Humanum. International Social and Humanist Studies
Słowa kluczowe
Filozofia, Filozofia człowieka, Osobowość człowieka
Philosophy, Human philosophy, Human personality
Abstrakt
Artykuł ma charakter przeglądowy i omawia w jaki sposób personalizm był interpretowany przez przedstawicieli różnych nurtów filozoficznych.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. PALOUŠ, R.: Totalizmus a holizmus. Praha : KAROLINUM, 1996, s. 99.
 2. LETZ, J.: Chapanie osoby v kresťanskej filozofii. Trnava : FH TU, 1997, s. 11.
 3. STOLARIK, S.: Stručne o dejinach filozofie. Košice: Kňazsky seminar sv. Karola Boromejskeho, 1998, s. 116.
 4. DE WOLF, L. H.: Historia personalizmu z perspektiwy amerykańskiej. In: Personalizm. Lublin 4/2003, s. 71 - 92.
 5. ŻARDECKA, M.: Personalizm. In : HERBUT, J. (Ed.): Leksykon filozofii klasycznej. Lublin, 1997, s. 422.
 6. BOWNE, B.P.: Personalism. In: CRAIG, E. (Ed.): Routledge Encyclopedia of Philosophy. Version 1.0. London : Routledge.
 7. GARAUDY, R.: Perspektivy člověka. Praha : NPL, 1965, 178.
 8. MUELDER, W. G.: Personalizm. In: Personalizm, Lublin 6/2004, s. 9 -12.
 9. BENDLOVA, P.: Stručny filozoficky slovnik. Praha, 1966, s. 334.
 10. PLAŠIENKOVA, Z.: Sučasna katolicka etika. In: GLUCHMAN, V.: Sučasne eticke teorie. Prešov, 2000, s. 18
 11. LACEY, A.R.: Słownik filozoficzny, Poznań : Zysk i S-ka, 1999.
 12. DEC, I.: Personalizm. In: MARYNIARCZYK, A. (Ed.): Powszechna encyklopedia filozofii, 8. Lublin WN KUL, 2007, s. 123.
 13. LETZ, J.: Personalisticke metafyziky. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, Veda, 2006, s. 12.
 14. CROSBY, J., F.: Zarys filozofii osoby. Krakow: Wydawnictwo WAM, 2007, s. 11.
 15. FICHTE, J. G.: Grundlage des Naturrechts, WW III, 39 In: CORETH, E.: Co je člověk? Praha : ZVON, 1994, s 160
 16. OPARA, S.: Filozofia. Warszawa : WSSE FI, 2005, s. 173-174.
 17. WILLIAMS, T D., BENGTSSON, J. O.: Personalism. In: ZALTA, E.N. (Ed.): Stanford Encyclopedia of Philosophy. http://plato.stanford.edu/ entries/personalism /#AmePer, [5.2.2009]
 18. ARISTOTELES: Etika Nikomachova. Bratislava : Pravda, 1979, I, 5: 1097b11; VIII, 12: 1162a16; IX, 9: 1169b18.
 19. MONDIN, B.: Dejiny filozofie (XIX. A XX. storočie) 2. diel. Spišske Podhradie : Kňazsky seminar biskupa Jana Vojtaššaka, 1997, s. 6.
 20. MOUNIER, E.: Wprowadzenie do egzystencjalizmow. Warzsawa - Krakow : Biblioteka Więzi, 1964, s. 37.
 21. MOUNIER, E.: Personalism. Notre Dame : University of Notre Dame Press, 2001, s. 8.
 22. WOJTYŁA, K.: Osoba: podmiot i wspolnota. In: WOJTTYŁA, K.: Osoba oraz inne studia antropologiczne. Lublin : TN KUL, 1994, s. 371-414.
 23. WOJTYŁA, K.: Laska a zodpovednosť. Bratislava : Metodicko-pedagogicke centrum, 2003, s. 21.
 24. TISCHNER, J.: Etyka wartości i nadziei. In : Wobec wartości. Poznań, 1982, s. 53.
 25. PLAŠIENKOVA, Z.: Emmanuel Mounier. In: REMIŠOVA, A. (Ed.): Dejiny etickeho myslenia. Bratislava : Kaligram, 2008, s. 494.
 26. SŁOMSKI, W.: Uvod do filozofie Emmanuela Mouniera. Prešov : FF PU, 2006, s. 21
 27. KUDEROWICZ, Z. (Ed).: Filozofia XX wieku. Warszawa : Wiedza powszechna, 2002, s. 268-273.
 28. MOUNIER, E.: Misto pro člověka. Manifest personalismu. 1948, s. 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu