BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jablonský Tomáš, Siváková Gabriela
Tytuł
Zadanie rodziny przy formowaniu systemu wartości człowieka
The Role of Family in Shaping the Value System of a Man
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 5 (2), s. 51-63
Humanum. International Social and Humanist Studies
Słowa kluczowe
Edukacja młodzieży, Rodzina, System wartości
Youth education, Family, Value system
Abstrakt
Słowo "wartość" zaczęło się używać w znaczeniach filozoficznych dopiero pod koniec 19 wieku oraz na początku wieku 20. Wartość rozumiemy jako wielodziedzinowe pojęcie (jest badana z punktu widzenia kilka nauk). Używa się w filozofii, psychologii a również w ekonomii itd. Pojęcie wartość pochodzi z greckiego słowa time (cena, wartość, nagroda). Nauka o wartościach - aksjologia - uważa za pierwszą i podstawową oraz najbardziej właściwą wartość życie człowieka. Pojęcie wartości występuje więc w wielu naukach społecznych i przyrodniczych, które zdefiniowane są w różny sposób. Różnice wynikają z innego poglądu na podstawowe pytanie - czy istnieją wartości obiektywne (niezależne od subiektywnej świadomości człowieka) lub są subiektywnymi, więc wartościami tylko dla niektórych? Do wartości można ustosunkować się w sposób: ontologiczny, naturalistyczny lub humanistyczny(fragment tekstu)

Education influenced and continues to affect human understanding. Adopted the concept of education determines the character and re-education affects not only the concept itself, but also society as a whole. The beginnings of education are found in ancient human cultures. Education is a phenomenon that is recorded in the history of world and European thinking constantly change and takes on different forms and shape, pointing to the dynamism and diversity education. Social values are the basic characteristics of all social groups. Are evaluating the expression of fact. Shaped by the life course of action of many factors: environmental factors, upbringing and personality alone. In doing so, therefore, the choice is determined by human values education and social influence. In accordance with these influences, each person, company, social group creates its own general and specific value systems and codes.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. BOROŠ, J.: K problematike hodnot adolescentov (stredoškolakov a vysokoškolakov). W: Pedagogicka revue, rocz. XLVIII, 1996, nr 5, s. 257-266.
  2. BREZINKA, W.: Filozoficke zaklady vychovy. Praha: Zvon, 1996. ISBN 80-7113- 169-5
  3. BREZINKA, W.: Vychodiska k poznani vychovy. Brno: L. Marek, 2001. ISBN 80- 86263-23-1
  4. BUNČAK, J.: Hodnotove orientacie mladych ľudi. /online/, /cytowane 13.09.2010/. Dostępne na:http://www.fphil.uniba.sk/uploads/media/Sylabus_Soc_Det_Mlad_2010.doc
  5. HELUS, Z.: Socialni psychologie pro pedagogy. Praha: Grada Publishing, a. s. 2007, 280 s. ISBN 978-80-247-1168-3.
  6. KOLDEOVA, L.: Hodnotova vychova v rodine. W: Vychovavateľ. Bratislava: EDUCATION, 2005, rocz. LI, nr.8, s. 11-15, ISSN 0139-6919
  7. KOUTEKOVA, M.: Vychova k hodnotam v rodine. W: Zbornik z medzinarodnej vedeckej konferencie Vychova k hodnotam v škole a v rodine. Ružomberok, 2006, s. 282-284, ISBN 80-8084-065-2
  8. KOVAČIČ, V. : Model funkčnej rodiny a formovanie osobnosti podľa principov SVD a SJ. Vrutky: Pro konzult. 2002, 199 s.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu