BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jóźwik Bartosz, Gorbaniuk Oleg, Sagan Mariusz, Zalewa Piotr
Tytuł
Skuteczność instrumentów europejskiej polityki spójności wspierających działalność przedsiębiorstw (na przykładzie województwa lubelskiego)
Efficiency of the Instruments of the European Cohesion Policy Supporting the Work of Companies (On the Example of the Lublin Province)
Źródło
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2011, T. 3, s. 167-184, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Wsparcie finansowe, Polityka spójności, Przedsiębiorstwo
Financial support, Cohesion policy, Enterprises
Uwagi
summ.
Tłumaczenie abstraktu: Tadeusz Karłowicz
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie Voivodeship
Abstrakt
Przeprowadzona w artykule analiza skuteczności polityki spójności w województwie lubelskim w wybranym zakresie dotychczasowego wsparcia działalności przedsiębiorstw, powinna być potraktowana jako ramowa. Większość efektów realizowanych działań zaplanowanych w dokumentach programowych, prawdopodobnie pojawi się dopiero w najbliższych kilku latach. Jednak w przekonaniu autorów oceny, które należy potraktować jako wstępne, mogą zwiększyć skuteczność i efektywność realizowanej polityki. Skuteczność, a tym samym trafność, dotychczas podejmowanych działań można ocenić pozytywnie, ale z pewnymi zastrzeżeniami.(fragment tekstu)

In the article an appraisal of the efficiency of the instruments of the European Cohesion Policy is presented that is effected in the regional dimension in the Lublin Province. The appraisal was based on the studies of 443 entrepreneurs' opinions. The appraisal of the efficiency of the cohesion policy effected on the regional level concerns four areas: supporting the cooperation between companies and institutions belonging to the environment of business; supporting local and regional partnerships in order to work out and implement the strategies of predicting and managing economic change; supporting the work of companies by specialist consultancy; and facilitating access to external financing sources for companies. In the conclusion recommendations are contained for institutions managing (mediating) European Union's funds in the above mentioned areas in the Lublin Province.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Komunikat Komisji Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne wytyczne wspólnotowe 2007-2013.
  2. Denning D., Paluch M.: Instrumenty realizacji wspólnotowej polityki spójności, polityki rolnej i polityki rybackiej na lata 2007-2013, w: Fundusze Unii Europejskiej w Polsce na lata 2007-2013, red. Z. Bajko, B. Jóźwik, M. Szewczak, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009.
  3. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
  4. Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów. W poszukiwaniu nowych miar, red. naukowa H. Godlewska-Majkowska, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, Warszawa: SGH 2008.
  5. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski w 2008 roku, opracowanie pod redakcją T. Kalinowskiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008.
  6. Zarząd Województwa Lubelskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, dokument przyjęty przez Komisję Europejską w dn. 2 października 2007.
  7. Zarząd Województwa Lubelskiego, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Uszczegółowienie programu. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, załącznik nr 2 do Uchwały Nr CCCXXI/4351/10 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 22 czerwca 2010.
  8. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Warszawa, 7 września 2007.
  9. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Szczegółowy Opis Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Warszawa, 1 czerwca 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-1837
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu