BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnecki Paweł
Tytuł
Ethics of Social Work
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 5 (2), s. 129-147
Humanum. International Social and Humanist Studies
Słowa kluczowe
Praca socjalna, Etyka, Działalność społeczna
Social work, Ethics, Social activity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Social Work is an institutional activity that is provided in the framework of public or private institutions, so, first of all, one should pay attention to the fact that the operation of social welfare institutions is based on certain values and ethical standards, known both to workers and the general public.. It is worth to distinguish, that on the one hand, the very existence of institutions of social assistance provided by the State, whose origin is the result of a decision of an axiological dimension, and on the other, the shape and functioning of these institutions, which also depends heavily on the accepted hierarchy of values of a given society. In other words, a form of social assistance, and, therefore, to what kind of problems this assistance responds and through which means, its scope, aims and functions are dependent on the prevailing axiological order in the society (though, of course not only on it, because a large role in this regard is played by economic, political and even religious factors). From the standpoint of theoretical reflection on social work, this means that any theory of this work (or, more generally, any theory of social assistance) must refer to a specific axiological system, so it is in fact a normative theory. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Zysk i S-ka, Poznań 1998, p. 133
 2. G. Allan, Praca socjalna, wspólnota i nieformalne systemy pomocy społecznej, w: Socjologia pracy socjalnej, ed. by M. Davies, Wyd. "Śląsk", Katowice 1999, p. 126.
 3. A. Olech, Etos zawodowy pracowników socjalnych. Wartości, normy, dylematy etyczne, "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2006, Katowice 2006, p. 20
 4. F. Villa, Polityka społeczna, demokracja i praca socjalna, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii, Kraków 1997.
 5. Z. Butrym, Istota pracy socjalnej, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii. Kraków 1998, p. 31.
 6. D M. Piekut-Brodzka, Aspekty etyczne pracy socjalnej i pomocy społecznej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1993, nr 8, p. 53.
 7. M. Gogacz, Czym jest etyka zawodowa w: Zagadnienie etyki zawodowej, Pod red. A. Andrzejuka, Oficyna Wydawnicza NAVO, Warszawa 1998.
 8. H. Goldstein, Zaniedbane ogniwo moralne w praktyce pracy socjalnej, in: Wypisy z wybranych zagadnień pracy socjalnej, pod red. M. Bocheńskiej-Seweryn, K. Frysztackiego, K. Kluzowej, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii, Kraków 1994.
 9. W. Kaczyńska, W poszukiwaniu normatywnych i aksjologicznych podstaw etyki niesienia pomocy, w: O etyce służb społecznych, pod red. W. Kaczyńskiej, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, Warszawa 1998
 10. L. Shulman, The Skills of Helping, F. E. Peacock Publishers, Inc., 1992.
 11. D. Watson, What's the point of A Code of Ethics for Social Work? w: A Code of Ethics for Social Work, pod red. W. Watsona, Routledge & Kegan Paul, Londyn 1985.
 12. W. Mikołajewicz, Praca socjalna jako działanie wychowawcze, Interart, Warszawa 1995
 13. M. Ossowska, Normy moralne. Proba systematyzacji, PWN, Warszawa 2000, p. 118.
 14. M. Z. Stepulak, Psycholog jako zawod zaufania społecznego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2007, p. 117.
 15. J. Brągiel, Dylematy etyczne pracownikow socjalnych, w: Problemy kształcenia i doskonalenia zawodowego pracownikow socjalnych, pod red. J. Brągiela i I. Mudreckiej, Uniwersytet Opolski, Opole 1998, p. 115.
 16. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, PWN, Warszawa 1984.
 17. J. Brągiel, Wokoł etyki zawodu pracownika socjalnego, w: Pracownik socjalny. Wybrane problemy zawodu w okresie transformacji społecznej, sub-ed. J. Brągiel i A. Kurcz, Uniwersytet Opolski, Opole 2002, p. 69 and next
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu