BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fik Piotr (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Włosek Marta (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Wybrane zagadnienia w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego
Selected Issues (Copy of Power of Attorney, Informational Hearing the Parties) in Light of the Amendments to the Code of Civil Procedure
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2012, t. 86, s. 31-47, bibliogr. 4 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Kodeks postępowania cywilnego, Postępowanie sądowe
Code of Civil Procedure, Legal proceedings
Uwagi
summ.
Abstrakt
Znacząca nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzona na mocy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie dnia 3 maja 2012 r., dokonała szeregu istotnych zmian, m.in. w zakresie ciężaru wspierania postępowania przez strony, zasad koncentracji materiału procesowego, likwidacji jednego z postępowań odrębnych (postępowania w sprawach gospodarczych), regulacji postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego. Zmiany te w sposób istotny muszą wpłynąć na dotychczasową, ugruntowaną - można by rzec - praktykę zarówno samych pełnomocników, jak i sądów. Nowelizacja wprowadziła także do postępowania cywilnego pozornie niewielkie modyfikacje dotyczące odpisu pełnomocnictwa oraz instytucji tzw. "informacyjnego słuchania stron". Regulacje te - jak pokazuje praktyka - pomimo stosunkowo krótkiego okresu stosowania przepisów w znowelizowanym brzmieniu, budzą pewne wątpliwości oraz rozbieżności interpretacyjne.(fragment tekstu)

The article addresses a relatively important - from both theoretical and practical point of view - issues of revised regulations concerning submission of a copy of a power of attorney and informational hearing the parties. The authors in the first part of the article are trying to identify the concerns and discuss issues relating to submission of a copy of a power of attorney. In the second part of this paper the authors discuss the issue of informational hearing the parties, indicating a number of doubts and fears, different views of doctrine and jurisprudence, and present their own view on this issue. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dmowski S., Kołakowski K. [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 1-366, t. I, C.H. Beck, Warszawa 2010.
  2. Marszałkowska-Krześ E. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012, Legalis.
  3. Weitz K., Grzegorczyk P. [w:] T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze, t. I, LexisNexis, Warszawa 2012.
  4. Zieliński A., [w:] A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu