BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczyk Monika (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Koncepcja społecznej odpowiedzialności a praktyka polskich przedsiębiorstw
The Concept of Corporate Social Responsibility and Its Practice in Polish Enterprises
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 1, cz. 3, s. 349-361, bibliogr. 25 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Otoczenie przedsiębiorstwa, Raportowanie
Corporate Social Responsibility (CSR), Enterprise environment, Reporting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Mając na względzie cel niniejszego opracowania, jakim jest konfrontacja ujęcia teoretycznego i praktycznego społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce, opracowanie podzielone zostało na dwie części. W pierwszej z nich umieszczono zwięzły opis drogi, jaką pokonała koncepcja CSR, by zyskać coraz bardziej rosnącą popularność. Wskazano, jaką rolę może odgrywać otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstw w procesie realizacji tej koncepcji oraz jakie podejścia przedsiębiorstw do tej koncepcji są możliwe. Druga część opracowania poświęcona została ocenie praktyki CSR polskich przedsiębiorstw, przy użyciu różnych, dostępnych narzędzi, tj. bazy raportów biznesowych, indeksów giełdowych spółek odpowiedzialnych społecznie, rankingów i konkursów społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw. Dzięki temu, udało się w pewnym stopniu, zaznaczyć Polskę na mapie społecznie odpowiedzialnego biznesu. (abstrakt oryginalny)

With a view to the purpose of this study, which is to confront the theoretical and practical approach to the social responsibility of enterprises operating in Poland, the paper was divided into two main parts. In the first one, a brief description of the way that CSR overcame to gain broad today understanding, was done; the role of the external business environment in the CSR implementation process was shown and the business approach to this concept was indicated. The second part of this paper regarded the assessment of the CSR practices of Polish enterprises using various available tools, such as business reports databases, socially responsible indices, rankings and competitions of socially responsible enterprises. In this way it was quite possible to mark the Polish enterprises on the map of socially responsible business. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 5 lat raportowania odpowiedzialnego biznesu w Polsce (2012), http://www.csrinfo.org/images/stories/Publikacje2012/5_lat_raportowania_odpowiedzialnego_biznesu_w_polsce_csrinfo.pdf, dostęp dnia 08.01.2013.
 2. Carroll A. B. (1994), Social Issues in Management Research. Experts' Views, Analysis, and Commentary, "Business and Society", April, Vol. 3, No. 1.
 3. Dahlsrud A. (2008), How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37 Definitions, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management", Vol. 15, Issue 1, Jan/Feb.
 4. Fijałkowska J. (2012), Społeczna odpowiedzialność wyzwaniem dla rachunkowości, w: Aktualne wyzwania w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, Trippner P. (red.), "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Tom XIII, Zeszyt 1, SAN, Łódź.
 5. Fijałkowska J., Sobczyk M. (2012), Sprawozdawczość działań w ramach społecznej odpowiedzialności wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw, "Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance", Rok 10, Nr 1, Część 3.
 6. Friedman M. (1970), The social responsibility of business is to increase its profits, "The New York Magazine", September 13.
 7. Global Reporting Initiative, http://database.globalreporting.org/search, dostęp dnia 08.01.2013.
 8. Griffin R. W. (1998), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 9. Johannesburg Declaration on Sustainable Development, Report of the World Summit on Sustainable Development (2002), http://www.un-documents.net/jburgdec.htm, dostęp dnia 15.03.2013.
 10. Jurek M., Kornacka D. (2000), Aktualność teorii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, "Przegląd organizacji", nr 5.
 11. Kanter R. M. (2011), Czas na pełną odpowiedzialność, "Harvard Business Review Polska".
 12. Matten D., Moon J. (2008), "Implicit" and "Explicit" CSR: A Conceptual Framework for a Comparative Understanding of Corporate Social Responsibility, "Academy of Management Review", Vol. 33, No. 2.
 13. Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności Przedsiębiorstw (2011), Komisja Europejska, Bruksela.
 14. Orlitzky M., Schmidt F. L., Rynes S. L. (2003), Corporate Social and Financial Performance: A Metaanalysis, "Organization Studies", Vol. 24(3).
 15. Pava L., Krausz J. (1996), The association between corporate social responsibility and financial performance, "Journal of Business Ethics", Vol. 15.
 16. Porter M. E. (1999), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 17. Portfele indeksów - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, http://www.gpw.pl/portfele_indeksow, dostęp dnia 09.01.2013.
 18. Raportowanie ESG w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa (2011), Accreo Taxand, GES Investment Services, Warszawa.
 19. Raporty Społeczne (2012), http://www.raportyspoleczne.pl/docs/Wyniki_konkursu_Raporty_Spoleczne_2012.pdf, dostęp dnia 08.01.2013.
 20. Rok B. (2004), Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 21. Społeczna odpowiedzialność biznesu w polityce gospodarczej Unii Europejskiej. Część 1 (2003), http://gazeta-it.pl/pl/etyka/5246, dostęp dnia 08.07.2012.
 22. Stanwick P. A., Stanwick S. D. (1998), The relationship between corporate social performance and organizational size, financial performance and environmental performance: an empirical examination, "Journal of Business Ethics", Vol. 17.
 23. Verschoor C. C. (1998), A study of the link between as corporation's financial performance and its commitment to ethics, "Journal of Business Ethics", Vol. 17.
 24. VI Ranking odpowiedzialnych firm 2012 (2012), Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PwC, "Dziennik Gazeta Prawna".
 25. Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości (2012), http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pgwf_wybrane_wskazniki_przedsiebiorczosci_2011.pdf, dostęp dnia 10.01.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu