BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antkiewicz Sławomir (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wizerunek polskich funduszy inwestycyjnych w świetle naruszeń przepisów prawa i nieetycznych działań na rynku oraz reklam towarzystw funduszy inwestycyjnych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Public Relations. Teoria i praktyka komunikowania, 2007, s. 299-311, tab.,rys.,bibliogr. po rozdz. 19 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Prawo, Inwestycje, Naruszenie przepisów prawa, Reklamacje klienckie
Investment funds, Law, Investment, Violation of the law, Client complaints
Abstrakt
Popularność funduszy w Polsce zaczęła rosnąć od 2001 r. Było to po części spowodowane wprowadzeniem podatku od dochodu z lokat bankowych. Fundusze dawały bowiem duże możliwości unikania opodatkowania. Ważną przyczyną wzrostu powierniczego rynku było jednak ukształtowanie się dobrego wizerunku TFI. O ile tradycyjne banki były na przełomie wieków uczestnikami wielu afer i nadużyć prawa, to fundusze były postrzegane przez inwestorów jako instytucje uczciwe, w stosunku do których nadzorca - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) nie musiał stosować sankcji związanych złamaniem przepisów, np. w 2003 r. KPWiG nie nałożyła na TFI żadnej kary za nieprzestrzeganie przepisów prawa. Znikoma liczba naruszeń prawa wzbudzała zaufanie inwestorów do całego rynku funduszy, poprawiając ich wizerunek. W styczniu 2004 r. KPWiG nałożyła jednak na TFI Banku Handlowego karę w wysokości 15 000PLN za naruszenie przepisów aż czterech aktów prawnych. Był to zły prognostyk na 2004 r. W roku tym KPWiG ukarała 5 towarzystw funduszy inwestycyjnych, dwóch depozytariuszy oraz jednego dystrybutora karami finansowymi na łączną kwotę 550 000 PLN. Początek 2005 r. także nie napawał optymizmem, gdyż już w lutym Komisja nałożyła na Pioneer Pekao TFI karę pieniężną w wysokości 100 000 PLN (w październiku 2004 r. to towarzystwo również musiało uiścić karę 100 000 PLN). W całym 2005 r. Komisja nałożyła na TFI kary pieniężne w łącznej wysokości 195 000 PLN. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Antkiewicz: The evolution of investment funds in Poland. W: J. Pietrzak (ed.): Polish Transformation Experience. Working Papers Institute of International Business University of Gdańsk, Ho 21. Sopot 2006, s. 124
 2. S. Antkiewicz: Ewolucja polskich regulacji prawnych w zakresie instytucji zbiorowego lokowania - od funduszy powierniczych do funduszy inwestycyjnych dostosowanych do norm unijnych. W: Studia Europejskie. Stosunki międzynarodowe. Integracja europejska. Politologia. Prawo. T. XIV. Red. K. Łokucijewski i L. Starosta. Gdańsk 2005, s, 163
 3. K. Siwek: Bałagan z wyceną jednostek. Symboliczne kary. "Parkiet" z 9.03.2005 r.
 4. S. Antkiewicz: Nie zawsze dokładna wycena. "Hexus Review. Magazyn Hexus Capital Management Polska S.A." 2005, nr 6, s. 17
 5. K. Siwek: Bałagan z wyceną jednostek uczestnictwa. Dwa miliony klientów funduszy mają problem. "Parkiet" z 7.01.2005 r.
 6. K. Siwek: Realizacja zleceń w funduszach z opóźnieniem. Uczestnicy tracą. "Parkiet" z 6.10.2004 r.
 7. M. Siudaj: Inwestycja inwestycji nierówna. Kłopoty z podatkami. "Parkiet" z 26.11.2003 r.
 8. S. Antkiewicz: Quo vadis fundusze? "Bank. Miesięcznik Finansowy" 2004, nr 3
 9. M, Bartnik: Rynkowa szansa IKE. "Gazeta Finansowa" z 4.12.2004 r.
 10. M. Chmielewska: Ukłon w stroną emerytury, czyli wszystko o IKE. "Gazeta Finansowa" z 2.10.2004 r.
 11. S. Antkiewicz: Usługa zarządzania portfelem wierzycielskich papierów wartościowych. "Prawo Bankowe" 2006, nr 3, s. 57
 12. M. Kossowski: Zagraniczne fundusze inwestycyjne. Gdzie i za ile można kupić fundusze zagraniczne. ..Parkiet" z U. 10.2006
 13. M, Siudaj: Fundusze jui na bieżąco. Koniec problemów z wyceną, "Parkiet" z 12.01.2005 r
 14. S. Antkiewicz: Drobni kombinatorzy. "Bank. Miesięcznik Finansowy" 2005, nr 7-8, s. 42
 15. K.. Siwek: Uczestnicy muszą sobie radzić sami. Problemy z wynikami. "Parkiet" z 26.01,2005 r
 16. S. Kaipiński: Uwaga na obligacje z instrumentami pochodnymi. Duże ryzyko bezpiecznych funduszy. "Rzeczpospolita" z 28.12.2004 r
 17. K. Wójcik: Public Relations od A do Z. T. I. Warszawa 1998, s. 138
 18. S. Antkiewicz: Niedociągnięcia regulacyjne oraz przypadki łamania prawa na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. W: Problemy współczesnej gospodarki światowej. Red. H. Treder. Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Zeszyt nr 20, Sopot 2005, s. 122
 19. K. Siwek: KPWiG nakłada kolejne kary. Plaga nieterminowych zleceń? "Parkiet" z 17.02.2005 r.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu