BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żurawski Jacek
Tytuł
Stereotypy w praktyce public relations - szansa czy zagrożenie? Na przykładzie branży odzieżowej i chemicznej
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Public Relations. Teoria i praktyka komunikowania, 2007, s. 313-325, bibliogr. po rozdz.13 poz.
Słowa kluczowe
Public relations, Przemysł chemiczny, Przemysł odzieżowy, Ekologia, Konsument
Public relations, Chemical industry, Clothing industry, Ecology, Consumer
Abstrakt
Pojęcia "stereotypu" oraz "stereotypizacji" mogą dotyczyć relacji dia- dycznych pomiędzy dwoma jednostkami, z których jedna dokonuje stereotypizacji drugiej. Relacja, w której budowane są stereotypy zachodzi pomiędzy grupami, jak również w relacji grupy z jednostką oraz grupy lub jednostki z instytucją czy przedsiębiorstwem. Stereotypizacja może zachodzić we wszystkich kierunkach. Niniejszy tekst podejmuje rolę stereotypów budowanych i przekazywanych przez grupę w stosunku do przedsiębiorstwa, jak również grupy w stosunku do jednostki, której rolę pełnią liderzy opinii. W przypadku relacji grupy z przedsiębiorstwem analiza będzie prowadzona na przykładzie firm przemysłu chemicznego w Polsce. Rola stereotypów w relacjach grupy z jednostkami, liderami opinii zostanie opisana w oparciu o wiedzę na temat światowej branży odzieżowej. W opracowaniu podjęto tezę, zgodnie z którą największym źródłem stereotypów, a zarazem najszybszym ich nośnikiem są media. Dzięki temu stereotypy wpływają na sposoby działania specjalistów public relations. Wspierają te działania, pełniąc rolę instrumentu, dzięki któremu możliwe jest kreowanie pożądanego wizerunku osób lub przedsiębiorstw. Mogą jednak budować obraz negatywny stając się zjawiskiem niepożądanym, które należy przezwyciężyć, (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Ch. Stangor, M. Schaller; Stereotypy jako reprezentacje indywidualne i zbiorowe. W: Stereotypy i uprzedzenia. Red. C.N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone. Gdańsk 1999, s. 22
 2. W. Lippman: Public opinion. New York 1922
 3. D. Katz, K. Brały: Definition and assesmenI of accuracy in social stereotypes. "Psychological Review" 1933, No 28, s. 280-290
 4. W. Rydzak: Komunikowanie się w sytuacjach kryzysowych. W: Komunikowanie się w biznesie. Red. H. Mruk. Poznan 2002, s. 137-145
 5. M. Argyle: Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa 1999
 6. G. Simmet: Fashion. "International Quarterly" 1904, October, s. 130-155
 7. S. Forlicz: Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych. Warszawa 2001, s. 17
 8. E. Kasperski: Aspekty mimesis. W: Mimesis w literaturze, kulturze i sztuce. Warszawa 1992, s. 77 i 78
 9. S. Poll: The Hasidic Community. W: Dress and Identity. Ed. M.E, Roach-Higgins, J.B. Eicher, K.K.P. Johnson. New York 1995, s. 221-235
 10. K. Toth: Looking for Hip Hop: Seeing the Body Communicate in Everyday Social Encounters and Visual Commodity Culture. "Yale Journal of Sociology" 2003, Vol. 2
 11. D. Crane: Fashion and Its Social Agendas. Chicago, London 2000
 12. S.B. Kaiser: The Social Psychology of Clothing. Symbolic Appearances in conext. New York 1998, s. 213-344
 13. D.L. Hamilton, T.K. Trolier: Stereotypes and stereotyping: An overview of the cognitive approach. W: J.F. Dovidio, S.L. Gaertner (red.): Prejudice, discrimination, and racism. Orlando, FL 1986, s. 127-163
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu