BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mendryk Iwona (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Rola public relations w niwelowaniu luki kompetencyjnej przedsiębiorstwa
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Public Relations. Teoria i praktyka komunikowania, 2007, s. 327-336, bibliogr. po rozdz.8 poz.
Słowa kluczowe
Public relations, Przedsiębiorstwo, Kompetencje
Public relations, Enterprises, Competences
Abstrakt
Współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej skupiają uwagę na budowaniu kluczowych kompetencji, które pozwalają na kreowanie nowego popytu, odpowiadanie na zmieniające się szanse, neutralizowanie zagrożenia, wprowadzanie nowych produktów czy technologii. "Przedsiębiorstwo, które posiada umiejętność konsolidowania i konwersji technologii, umiejętności doświadczenia i wiedzy w konfigurację zasobów, procesów i zdolności, ma sprzyjające warunki do długofalowego rozwoju kluczowych kompetencji"1. Braki kompetencji są jednym z potencjalnych źródeł niepowodzeń przedsiębiorstw, dlatego rozważania nad luką kompetencyjną przedsiębiorstwa w naturalny sposób są związane zarówno z konkurencyjnością przedsiębiorstwa, jak i zarządzaniem zmianami, gdyż dostrzeżenie takiej luki powinno się stać silnym bodźcem do wprowadzenia zmian w przedsiębiorstwie. Ważne staje się znalezienie narzędzi, które pozwalałyby na usprawnienie identyfikowania i niwelowania luki. Opracowanie jest próbą wskazania, w jaki sposób działalność public relations może wspomagać kadrę kierowniczą w podejmowaniu działań zmierzających do zmniejszania czy "zamykania" luki kompetencyjnej.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Bratnicki; Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii. Warszawa 2000, s. 134
  2. B. Gulski: Luka kompetencyjne przedsiębiorstwa a zarządzanie konkurencyjnością. W: Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji. Red. R. Borowiecki i A, Jaki. Kraków 2006, s. 22-25
  3. L. Rae: Planowanie i projektowanie szkoleń. Warszawa 1999, s. 25
  4. Drucker: Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa 1992, s. 167
  5. M.J. Stankiewicz: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń 2005, s. 103
  6. Zarządzanie przedsiębiorstwem w lurbulentnym otoczeniu. Red. R. Krupski. Warszawa 2005, rozdz. 2
  7. K. Wójcik: Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Warszawa 2005, s. 186
  8. L. Zbiegień-Maciąg: Nowe modele kultury organizacyjnej w kontekście wyzwań XXI wieku. W: Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji. Red. B. Kożusznik. Katowice 2005, s. 23
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu