BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowski Bartosz T. (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Walidacja modelu dojrzałości procesowej - raport z badań
Validation of Business Process Maturity Model
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 4, t. 304, s. 81-92, tab., bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Metodologiczne aspekty zarządzania - kontekst społeczny i narzędziowy
Słowa kluczowe
Procesowe podejście do zarządzania, Zarządzanie procesami, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Process-oriented approach, Process management, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych wyników walidacji modelu dojrzałości procesowej, który będzie umożliwiał ocenę poziomu dojrzałości procesowej organizacji. W treści artykułu syntetycznie omówiono koncepcję dojrzałości procesowej oraz zaprezentowano wyniki badań dotyczących opracowanego modelu. Przedstawiono charakterystykę próby badawczej szczegółowe wyniki badań w powiązaniu z konstrukcją modelu oraz wyniki walidacji z wykorzystaniem statystyki rzetelności (Alfa Cronbacha), której wynik był pozytywny. W podsumowaniu zaprezentowano również dalsze kierunki badań. (abstrakt oryginalny)

The article aims at presenting the results of process maturitymodel validation. The model issuitable for the assessment of process maturity level of any organization. The first part of the article briefly explains the concept of process maturity. The second part presents the results of research on the outlined process maturity models. The study focuses on the characteristics of the research sample, detailed results in relation to the model theoretical construct and validation of the results using reliability statistics (Cronbach's Alpha). In the summary directions for future research are suggested. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Auksztol J., Chomuszko M. (2012), Modelowanie organizacji procesowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Bpminstitute.org (2006), State of Business Process Management (BPM): Assessing the Current State of BPM Awareness and Usage, http://www.bpminstitute.org/category/content-category/business-process-management, (data dostępu 10.05.2011).
 3. Brajer-Marczak R. (2012), Efektywność organizacji z perspektywy modelu dojrzałości procesowej,"Zarządzanie i Finanse", nr 1, cz. 3, Sopot.
 4. Cieśliński W. (2011), Doskonalenie procesowej orientacji przedsiębiorstw. Model platformy treningu procesowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 5. CMMI Product Team (2010), Capability Maturity Model Intagration, Carnegie Mellon University, Hanscom.
 6. Fisher D. (2004), The business process maturity model -a practical approach for identifying opportunities for optimization, BP Trends, http://www.bptrends.com/publicationfiles/10-04%20ART%20BP%20Maturity%20Model%20-%20Fisher.pdf, (data dostępu 11.04.2012).
 7. Grajewski P. (2007), Organizacja procesowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 8. Grajewski P. (2009), Uwarunkowania implementacji procesów do organizacji,"Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 52, Wrocław.
 9. Hammer M. (2007), The Process Audit, "Harvard Business Review", vol. 85, no. 4, p. 111-123.
 10. Harmon P. (2007), Business Process Change, Morgan Kaufmann, Burlington.
 11. Harmon P., Wolf C. (2014), The State of Business Process Management, http://www.bptrends.com/bpt/wp-content/uploads/ BPTrends-State-of-BPM-Survey-Report.pdf, (data dostępu 04.05.2014).
 12. Humphrey W. S. (1987), Characterizing the software process: A maturity framework. CMU/SEI-87-TR-11, Carnegie Mellon University/Software Engineering Institute, Pittsburgh.
 13. Kalinowski T. B. (2013), Model oceny dojrzałości procesowej -konstrukcja i metodyka zastosowania, "Przegląd Organizacji", nr 12, s. 27-32.
 14. Maull R. S., Tranfield D. R., Maull W. (2003), Factors characterising the maturity of BPR programmes, "International Journal of Operations & Production Management", vol. 23, no. 6, p. 596-624.
 15. McCormack K. (2007), Business Process Maturity -Theory and Application, Booksurge Publishing, Charleston.
 16. McCormack K., Willems J., van den Bergh J., Deschoolmeester D., Willaert P., Stemberger M. I., Skrinjar R., Trkman P., Ladeira M. B., Valadares de Oliveira M. P., Vuksic V. B., Vlahovic N. (2009), A global investigation of key turning points in business process maturity, "Business Process Management Journal", vol. 15, no. 5, p. 792-815.
 17. Object Management Group/Weber C., Curtis B., Gardiner T. (2008), Business Process Maturity Model, http://www.omg.org/ spec/BPMM/, (data dostępu 22.11.2013).
 18. Procesowcy.pl (2013), Dojrzałość procesowa polskich organizacji, http://www.procesowcy.pl/dojrzalosc2013.pdf, (data dostępu 23.07.2014).
 19. Process Renewal Group Polska (2013), Dojrzałość procesowa organizacji w Polsce 2013, http://prgpolska.com/, (data dostępu 23.07.2014).
 20. Röglinger M., Pöppelbuß J., Becker J. (2012), Maturity models in business process management, "Business Process Management Journal", vol. 18, no. 2, p. 328-346.
 21. Rohloff M. (2009), Case study and maturity model for business process management implementation, "Lecture Notes in Computer Science", vol. 57, no. 1., p. 128-142.
 22. Rosemann M., De Bruin T. (2005), Application of a Holistic Model for Determining BPM Maturity, "BP Trends", http:// www.bptrends.com/publicationfiles/02-05%20WP%20Application%20of %20a%20Holistic%20Model-%20Rosemann- Bruin%20-%E2%80%A6.pdf, (data dostępu 11.04.2012).
 23. Rosemann M., vom Brocke J. (2010), The six core elements of business process management, [w:] vom Brocke J., Rosemann M., (red.), Handbook on Business Process Management, vol.1, Springer, New York.
 24. Rummler G. A., Brache A. P. (2000), Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa.
 25. Rummler-Brache Group (2004), Business process management in US firms today, http://rummler-brache.com/upload/files/ PPI_Research_Results.pdf, (data dostępu 15.05.2013).
 26. Słownik Języka Polskiego PWN(2014), Dojrzałość, http://sjp.pwn.pl/slownik/2452975/dojrzały, (data dostępu 23.07.2014).
 27. Słownik Języka Polskiego PWN(2014), Walidacja, http://sjp.pwn.pl/slownik/2579514/walidacja, (data dostępu 23.07.2014).
 28. Spanyi A. (2004), BeyondProcess Maturity to Process Competence, BP Trends, http://processownercoach.com/ To%20Process%20Competence.pdf, (data dostępu 27.01.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu