BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejczak Małgorzata (Uniwersytet Łódzki), Zalewska-Turzyńska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zatory komunikacyjne w organizacji - zarys koncepcji
Communication Congestion in Organization. Concept Outline
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 4, t. 304, s. 93-103, rys., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Metodologiczne aspekty zarządzania - kontekst społeczny i narzędziowy
Słowa kluczowe
Ograniczenia komunikacyjne, Zachowania komunikacyjne, Zarządzanie komunikacją, Komunikowanie w przedsiębiorstwie
Communication restrictions, Communication behaviours, Communication management, Communication in organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu połączono zagadnienie elastyczności organizacyjnej z procesami komunikowania. Głównym celem było stworzenie zarysu koncepcji zatorów komunikacyjnych w organizacji. Osadzono je na gruncie podejścia systemowego do organizacji ze względu na to, że pozwala ono uwzględniać wzajemne wpływy i zależności zarówno w poszczególnych jej podsystemach, jak i między nimi oraz organizacją i jej otoczeniem. W związku z powyższym przedstawiono pojęcie elastyczności organizacji oraz szczegółowo opisano zjawisko komunikacyjnego zatoru w organizacji. (abstrakt oryginalny)

The study combines the issue of organizational flexibility and communication processes. The main aim of this paper is to create an outline for a concept of communication congestion in organization. A systemic approach to the organization is the basis for this study, as it allows to take into account the mutual influences and relations both in its individual subsystems and between them, as well as between the organization and its environment. Accordingly, the concept of flexibility is shown and communication congestion of organization phenomenon is described in detail. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen D. (2008), Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywności, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 2. Bertalanffy L. V. (1984), Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa.
 3. Bielski M. (1992), Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 4. Blanchard K. (2010), Jednominutowy Menedżer spotyka małpę, MT Biznes.
 5. Covey S. A., Merrill R., Merrill R. R. (1994), First Things First: To Live, to Love, to Learn, to Leave a Legacy, New York: Simon and Schuster.
 6. Evans J. S. (1991), Stategic Flexibility for High Techonology Manoeuvres: a Conceptual Framework, "Journal of Management Studies", January, vol. 28, issue 1.
 7. Fiske J. (2003), Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Astrum, Wrocław.
 8. Kaufmann J. C. (2010), Wywiad rozumiejący, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 9. Kołodziejczak M, Sobczyk J. R. (2006), Metodologiczne aspekty ogólnej charakterystyki organizacji i zarządzania jako odrębnej dyscypliny naukowej, [w:] Błaszczyk W. (red)., Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. Perspektywy i zagrożenia rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 10. Kołodziejczak M., Zalewska-Turzyńska M. (2013), Elastyczność organizacji a procesy komunikowania się - ujęcie modelowe, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", nr. 282, Łódź.
 11. Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Koźmiński A. K. (1979), Analiza systemowa organizacji, PWE, Warszawa.
 13. Koźmiński A. K. (red.) (1983), Współczesne teorie organizacji, PWN, Warszawa.
 14. Medserwis, http://www.zator.medserwis.pl/index.php?p=1 dostęp 22.02.2014.
 15. Morgan G. (1997), Obrazy organizacji, PWN, Warszawa.
 16. Shannon C. E. (1948), A Mathematical Theory of Communication, "The Bell System Technical Journal", July, October, vol. 27, pp. 379-423, 623-656.
 17. Sikorski Cz. (2005), Język konfliktu. Kultura komunikacji społecznej w organizacji, C. H. Beck, Warszawa.
 18. Zalewska-Turzyńska M. (2012), Komunikowanie się w organizacji - studium prakseologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu