BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janczyk-Strzała Elżbieta (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Budżetowanie jako narzędzie zarządzania kosztami uczelni niepublicznych w świetle wyników badań
Budgeting as a Tool of Costs Management in Non-Public Higher Education Institutions (Heis) in View of the Research Results
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 343, s. 164-172, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Modele zarządzania kosztami i dokonaniami
Słowa kluczowe
Budżetowanie, Zarządzanie, Szkoły niepubliczne, Szkolnictwo wyższe
Budgeting, Management, Private school, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł prezentuje teoretyczne rozważania dotyczące procesu budżetowania oraz wyniki badań dotyczących stosowania budżetowania przez uczelnie niepubliczne. Jego celem jest prezentacja wybranych aspektów budżetowania w kontekście zarządzania kosztami uczelni niepublicznej, a w szczególności określenie na ile uczelnie niepubliczne korzystają z opisywanych w artykule narzędzi. Przedstawiony został pewien uniwersalny schemat budżetowania, który może służyć za wskazówkę możliwą do zastosowanie w konkretnej uczelni, po uprzednim dostosowaniu do jej specyfiki. Zagadnienie to zilustrowano również wynikami badań empirycznych przeprowadzonych w uczelniach niepublicznych w Polsce.(abstrakt oryginalny)

This article aims to present selected aspects of costs budgeting in the context of management of non-public higher education institutions (HEIs). A universal scheme of budgeting has been presented which can serve as a clue to a possible designed application, adapted to the needs and abilities of non-public HEIs. Budgeting system can in fact increase the efficiency of the management and help build a competitive advantage. This issue is also ilustrated by the results of empirical research conducted among private universities in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anthony R., Govindarajan V., 2007, Management Control Systems, McGraw-Hill, Boston, MA.
 2. Ćwiąkała-Małys A., 2007, Próba tworzenia budżetu kosztów w państwowej szkole wyższej, Badania Operacyjne i Decyzje, nr 3/4, Wrocław.
 3. Drury C., 1996, Rachunek kosztów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Goliszewski J., 1991, Controlling operacyjny, Przegląd Organizacji, nr 7.
 5. GUS, 2000, Szkoły wyższe i ich finanse w 1999 r., Warszawa.
 6. Janczyk-Strzała E., 2013, Controlling we wspomaganiu zarządzania uczelnią niepubliczną funkcjonującą w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 7. Jaruga A.A., Kabalski P., Szychta A., 2010, Rachunkowość zarządcza, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 8. Muhlemann A., 1997, Zarządzanie: produkcja i usługi, PWN, Warszawa.
 9. Myddelton D., 1996, Rachunkowość i decyzje finansowe, PWN, Warszawa.
 10. Nowy leksykon PWN, 1998, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Schermerhorn J.R., 2008, Zarządzanie. Kluczowe koncepcje, PWE, Warszawa.
 12. Sierpińska M., Niedbała B., 2003, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Steinman H., Schreyögg G., 1992, Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 14. Śliwczyński B., 2007, Planowanie logistyczne. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk, Biblioteka Logistyka, Poznań.
 15. Trocki M., Grucza B. (red.), 2007, Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa.
 16. Ustawa z 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 1990 r. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.
 17. Webb A., 2008, Wartość wypracowana w praktyce, PROED, Warszawa.
 18. Wnuczak P., 2011, Proces budżetowania w niepublicznej szkole wyższej, [w:] J. Dworak, J. Jaworski (red.), Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 14/2011, CeDeWu, Warszawa.
 19. Zarzecki D., 2003, Zarządzanie finansami, mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, t. 2, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.343.14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu