BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barska Anetta (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Marka w ekspansji na rynki zagraniczne
Brand in Expansion into Foreign Markets
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 143-154, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Potrzeby rynku, Marka, Rynki zagraniczne
Market needs, Brand, Foreign markets
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W czasach wzrastającego umiędzynarodowienia i wzajemnego przenikania się rynków wzrasta znaczenie marki. Jedną z głównych decyzji strategicznych w procesie ekspansji na rynki zagraniczne jest właśnie wybór strategii marki. W praktyce menedżerowie decydują się na różne rozwiązania: stosowanie dotychczasowej marki, kreowanie zupełnie nowej marki na potrzeby rynku zagranicznego, nabycie prawa do marki poprzez jej zakup, licencję czy też franchising. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, w jaki sposób marka może być wykorzystana w ekspansji na rynki zagraniczne. Do przedstawienia postawionego problemu wykorzystano analizę literatury oraz analizę dostępnych wyników badań dotyczących tej problematyki. Rozważania autorki zostały poparte licznymi przykładami z praktyki.(abstrakt autora)

In the times of increasing internationalization and interpenetration of markets the importance of branding increases. One of the major strategic decisions in the process of expansion into foreign markets is the choice of brand strategy. In practice, the managers decide on different solutions: the use of existing brand, creating an entirely new brand for the foreign market, the acquisition of rights to the brand through its purchase, license or franchise. The aim of this paper is to show how the brand can be used in the expansion into foreign markets. To present the proposed problem, the analysis of the literature and the available results of the research on this problem were used. The author's reflections were supported by numerous examples from practice.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Słownik języka polskiego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 2. E. Duliniec, Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004.
 3. H. Mruk, I. Rutkowski, Strategia produktu, PWE, Warszawa 1995.
 4. J. Altkorn, Strategia marki, PWE, Warszawa 1999.
 5. R. Oczkowska, Kształtowanie marki w marketingu międzynarodowym, www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Mtip/2008_14/renata-oczkowska.pdf.
 6. K. Krzysztofek, Uniwersalistyczne i pluralistyczne wizje pokojowego świata, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1990.
 7. J. Pyka, Marketing międzynarodowy, wybrane zagadnienia, GWSH im. W. Korfantego, Katowice 2003.
 8. H.J. Anders, Produkt - und Markenpolitik im gemeinsamen Binnenmarkt, "Marktforschung und Management" 1991, No. 1.
 9. H.G. Meissner, Marketing na wspólnych europejskich rynkach, Stuttgart 1990.
 10. P. Bezak, Kreowanie marki na rynki wschodnie na przykładzie firmy Atlas, Praca licencjacka, ZWSHiFM, Zielona Góra 2010.
 11. Z. Wałkowski, Dylematy zarządzania marką, www.światmarketingu.pl/main/index.php?rodzaj =01&id_numer=303008.
 12. K. Ruta, M. Wysocki, Polskie marki w świecie, "Gospodarka Międzynarodowa" 2010, nr 3.
 13. W. Surmacz, Czy polskie marki zrobią globalną karierę?, "Newsweek Polska" 2009, nr 46 z 15.11.2009, s. 69.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu