BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dmowski Przemysław (Akademia Morska w Gdyni), Śmiechowska Maria (Akademia Morska w Gdyni), Szemiako Dominika (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Znaczenie marki produktu i jej wpływ na wybór herbaty przez konsumentów
The Importance of Product Brand and Its Impact on the Tea Choice by Consumers
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 72, s. 155-167, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Słowa kluczowe
Marka, Marka produktu, Marka handlowa, Zachowania konsumenta, Konsument
Brand, Product brand, Private label, Consumer behaviour, Consumer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę identyfikacji postaw nabywców herbaty czarnej wobec marki. W przypadku produktu, jakim jest herbata, kluczowym elementem decydującym o jej zakupie jest opakowanie, które ma zasadniczy wpływ na postrzeganie marki. Stanowi główną składową marki, "przyciąga wzrok" i skłania do zakupu. Stąd celem przeprowadzonego badania było sprawdzenie wpływu marki na decyzje zakupowe podejmowane przez konsumentów herbaty czarnej. Ponadto sprawdzono, czy respondenci rozpoznają markę herbaty oraz jak zachowują się wobec deklarowanej (ulubionej) marki.(abstrakt autora)(abstrakt oryginalny)

The study attempts to identify the attitudes of buyers to the brand of black tea. In the case of a product that is the black tea a major factor deciding about a purchase is the packaging, which has a major impact on the brand perception. It represents a major component of the brand, is "an eye catcher" and prompts purchase. Therefore, the purpose of the study was to examine whether the brand influences the decisions made by consumers when purchasing a black tea. In addition, it was examined whether the respondents recognize the brand of tea and how they behave towards to the declared (favorite) brand.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Domański, P. Bryła, Marketing produktów Ŝywnościowych, PWE, Warszawa 2010.
 2. M. Barańska-Fischer, Innowacje produktowe odzwierciedleniem rynkowej orientacji organizacji, w: Zarządzanie produktem - kreowanie produktu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 153, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010, s. 194.
 3. T. Olejniczak, Proces zakupu nowego produktu na rynku produktów żywnościowych, w: Zarządzanie produktem - kreowanie marki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 154, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010, s. 248.
 4. P. Dmowski, M. Śmiechowska, Influence of Bioactive Compounds in Tea on Its Sensory Properties, w: Current Trends in Commodity Science, Food Quality, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 158, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010, s. 15-23.
 5. M.P. Almajano, R. Carbo, J. Angel, L. Jimenez, M.H. Gordon, Antioxidant and Antimicrobial Activities of Tea Infusions, "Food Chemistry" 2008, No. 108, s. 55-63.
 6. A.B. Sharangi, Medicinal and Therapeutic Potentialities of Tea (Camellia sinensis L.) - A review, "Food Research International" 2009, No. 42, s. 529-535.
 7. M. Szymula, J. Ratajczak, Raport - Rynek kawy i herbaty, "Poradnik Handlowca" 2010, nr 9, www.poradnikhandlowca.com.pl/archiwum.
 8. J. Altkorn, Strategia marki, PWE, Warszawa 2001.
 9. T. Kramer, Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2004.
 10. J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001.
 11. M. Ryciak, Jak odcisk palca, "Marketing w Praktyce" 2009, nr 11 (141), s. 48-50.
 12. J. Szymczak, M. Ankiel-Homa, Znaczenie opakowań jednostkowych w tworzeniu wyobrażeń o produkcie, "Opakowanie" 2009, nr 9, s. 27.
 13. A. Daszkiewicz, B. Dobiegała-Korona, Opakowanie - instrument marketingu, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1998.
 14. S. Urban, Marketing produktów spożywczych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 15. J. Szymczak, Opakowania, w: Zarządzanie produktem, red. B. Sojkin, PWE, Warszawa 2003.
 16. H. Górska-Warsewicz, Najcenniejsze marki w sektorze Ŝywnościowym, "Przemysł Spożywczy" 2010, nr 1, s. 6-8.
 17. A. Krawczyk, Opakowanie jednostkowe jako czynnik kształtujący decyzje nabywcze, "Opakowanie" 2005, nr 2, s. 16-17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu