BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kożuch Barbara (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Menedżer publiczny - istota pojęcia
Public Manager - en Essence of the Notion
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2004, nr 4, s. 25-38, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie publiczne, Menedżer, Kompetencje kierownicze, Wyniki badań
Public governance, Manager, Managerial competencies, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z najważniejszych elementów teorii zarządzania publicznego jest pojęcie menedżera publicznego, inaczej menedżera organizacji publicznej. Niniejszy artykuł ma na celu poznanie istoty tego pojęcia i wykazanie zasadności jego wyodrębniania. Uwagę skoncentrowano na kompetencjach menedżerów publicznych z uwzględnieniem zdolności do współdziałania. W opracowaniu wykorzystano głównie wyniki badań przeprowadzonych w ramach programu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Z uwagi na niedostatek opracowań teoretycznych nawiązania do prac polskich autorów są znacznie rzadsze. Dla ilustracji wybranych aspektów zaprezentowano niektóre wyniki badań własnych przeprowadzonych w ramach projektu "Zarządzanie organizacjami publicznymi w warunkach transformacji systemowej", realizowanego w latach 2003-2004. (fragment tekstu)

In the paper the attempt to testify a need of distinguishing a notion of public manager is made. An author's definition of this notion is proposed. Public managers are defined as managers operating on all levels of public management. A main objective of their activities is efficient managing public organisation rendering a wide range of quality public services. These managers follow political rationality, taking into consideration an economic rationality accordingly to the logic of market game. The essence of the notion was revealed on the base of two typologies of general public managers' competencies illustrated with chosen results of a research provided in 173 public organization located in two regions of Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki R. (red.), Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 2. Depre R., Hondeghem A., Bodiguel J., Public Servants in Transition? [w:] Farnham D., Horton S., Barlow J., Hondeghem A. (red.), New Public Managers in Europe, Macmillan Press Ltd., London 1996.
 3. Farnham D., Horton S., Barlow J., Hondeghem A. (red.), New Public Managers in Europe, Macmillan Press Ltd., London 1996.
 4. Huxham Ch., Creating Collaborative Advantage, Sage Publishions, London 1996.
 5. Kieżun W., Zarządzanie publiczne w Polsce w drodze do Unii Europejskiej, [w:] Kożuch B. (red.), Zarządzanie w sektorze publicznym, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2003.
 6. Kożuch B., Współdziałanie - najważniejsza instrumentalna kompetencja menedżera publicznego, [w:] Bojar E. (red.), Menedżer XXI wieku, Politechnika Lubelska - TNOiK Oddział w Lublinie, Lublin 2004b.
 7. Kożuch B., Zarządzanie organizacjami publicznymi w warunkach transformacji systemowej, Projekt badawczy KBN-MNiI 2003-2004 nr 2H02D 05924, Raport końcowy 2004c (materiał niepublikowany).
 8. Kożuch B., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, PLACET, Warszawa 2004a.
 9. Kożuch B., Zarządzanie publiczne w zarysie, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2003.
 10. Kożuch B., Zarządzanie publiczne. Istota i zakres pojęcia, "Współczesne Zarządzanie" 2002, nr 2.
 11. Lane L.M., Wolf J.F., The Human Resources Crisis in the Public Sector. Rebuilding the Capacity to Govern, Quorum Books, Westport 1990.
 12. Obłój K., Ciszewska M., Kuśmierz A., Strategie szpitali w warunkach reform, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 13. Opolski K., Modzelewski P., Zarządzanie jakością w usługach publicznych, CeDeWu.pl, Warszawa 2004.
 14. Virtanen T., The Competencies of New Public Managers, [w:] Farnham D., Horton S., Barlow J., Hondeghem A. (red.), New Public Managers in Europe, Macmillan Press Ltd., London 1996.
 15. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1969.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu