BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rączaszek Andrzej (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Zaspokajanie potrzeb kulturalnych w układzie przestrzennym
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju, 2007, s. 581-590, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Polityka społeczna, Potrzeby człowieka, Kultura
Social policy, Human needs, Culture
Abstrakt
W zakresie zainteresowań polityków społecznych znajdują się m.in. potrzeby kulturalne społeczeństwa. Takie wskazanie przedmiotowe ogranicza pojęcie "kultury" do zaspokajania określonych potrzeb związanych z uczestnictwem w kulturze lub korzystaniem z kultury. Pojęcie to można traktować znacznie szerzej i wówczas problem nie dotyczy wyłącznie zainteresowań polityki społecznej, ale głównie socjologów, etnografów czy kulturoznawców. Pojęcie "kultury", wbrew pozorom, jest zatem przedmiotem badań interdyscyplinarnych, chociaż w niniejszym opracowaniu będzie przedmiotem badania polityki społecznej. Kultura ma również zdecydowane uwarunkowania przestrzenne. Można mówić o kulturze narodów, kulturze regionów czy społeczności regionalnych, można także wskazywać na zróżnicowanie w zakresie tworzenia i odbioru kultury w układzie przestrzennym. Ten aspekt przestrzenny badania reprezentuje poniższa analiza dotycząca wybranych obszarów przygranicznych, jako specyficznego obszaru realizacji potrzeb w zakresie kultury. W opracowaniu skoncentrowano się dodatkowo tylko na jednym wybranym aspekcie realizacji potrzeb społecznych, jakim jest dostęp do literatury i korzystanie z dostępnych zbiorów. Biorąc pod uwagę możliwość dostępu do danych na poziomie lokalnym była to jedyna szansa przedstawienia problemu w odniesieniu do gmin i powiatów. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Rączaszek A.: Społeczno-demograficzne zróżnicowanie obszarów przygranicznych w Polsce. Katowice 2001.
 2. Birket-Smith K.: Ścieżki kultury. Warszawa 1974.
 3. Brozi K.J.: Antropologia kulturowa. Lublin 1995.
 4. Kłoskowska A.: Społeczne normy kultury. Warszawa 1972.
 5. Trojan M.: Wprowadzenie do etnologii Europy. Wrocława 1994.
 6. Wiatr J.: Zderzenia i przenikanie kultury na pograniczach. Opole 1998.
 7. Jasiński Z.: Funkcje granicy wshcodniej po przyjęciu Polski do Unii Europejskiej. W: Colloquium Opole '97. Opole 1998.
 8. Nikitorowicz J.: Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa. Białystok 1995.
 9. Kopeć E.: Południowo-zachodnie kresy Rzeczypospolitej 1918-1939. Katowice 1981.
 10. Sadowski A.: Pogranicze polsko-białoruskie: tożsamość mieszkańców. Białystok 1995.
 11. Sakson A.: Mazurzy - społeczność pogranicza. Poznań 1990.
 12. Synak B.: Kaszubi - regionalna grupa etniczna. W: Inni swoi. Studia z problematyki etnicznej. Opole 1999.
 13. Padło T.: The impact of historical order on social behaviour and perception in the former Russian-Austrian borderland. W: The Role of borderlands in United Europe. Historical, ethnic and geopolitical problems of borderlands. "Region and Regionalism" No 7, Vol. 2. Red. M. Koter, K. Heffner. Łódź-Opole 2005.
 14. Borowiak M.: Mała flota bez mitów. Gdańsk 1999.
 15. Berlińska D.: Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w poszukiwaniu tożsamości. Opole 1999.
 16. Rączaszek A.: the significance of border areas during the period of polish integration with European Union. W: Poland and Romania before enlargement of European Union and NATO. Red. J. Wendt, F. Bente, V. Bodocan. Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu