BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Marek, Zasuwa Grzegorz
Tytuł
Związek między wartościami uznawanymi przez konsumentów a ich postawą wobec inicjatyw społecznych przedsiębiorstwa
The Connection Between Values Recognized by Consumers and Their Attitude Towards Social Initiatives of the Company
Źródło
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2011, T. 3, s. 289-306, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Konsument, Zachowania konsumenta, Przedsiębiorstwo
Consumer, Consumer behaviour, Enterprises
Uwagi
summ.
Tłumaczenie abstraktu: Tadeusz Karłowicz
Abstrakt
Niniejszy artykuł wpisuje się w problematykę reakcji konsumentów na inicjatywy społeczne przedsiębiorstw. Oddziaływanie inicjatyw społecznych przedsiębiorstw na zachowania konsumentów to względnie nowy kierunek badań. Pierwsze prace na ten temat zaczęły pojawiać się w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku, a znaczny wzrost ich liczby nastąpił po roku dwutysięcznym. We wspomnianych badaniach próbowano przede wszystkim dowieść tego, że realizacja inicjatyw społecznych prowadzi do wystąpienia korzystnych reakcji konsumentów, takich jak: poprawa postawy wobec firmy (Brown, Dacin, 1997; Marin, Ruiz, 2007), wyższa skłonność do dokonania zakupów (Lafferty, Goldsmith, 1999; Sen, Bhattacharya, 2001; Baron, Miyazaki, Taylor, 2000), wyższa lojalność (Salmones, Crespo, Bosque, 2005; Lichtenstein, Drumwright, Braig, 2004).(fragment tekstu)

In the article results of studies of the relations between values recognized by consumers and their attitude towards a company's social initiatives of are presented. The values have been examined according to the typology suggested by Schwarz. Especially the correlation has been analyzed between recognizing values that are directed to the development of the common good and values directed to one's own development on the one hand and the consumers' attitude toward a company's social initiatives on the other. The studies have shown that there is a positive, statistically significant correlation between recognizing values that are directed to the development of the common good and the consumers' attitude towards social initiatives put forward by a company.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonides G., Van Fred W. F.: 2003, Zachowanie konsumenta, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Baron M. J., Miyazaki A. D., Taylor K. A.: 2000, The Influence of Cause- Related Marketing on Consumer Choice: Does One Good Turn Deserve Another?, "Journal of the Academy of Marketing Science", 28, 248-262.
 3. Becker - Olsen K. L., Cudmore A. B., Hill R. P.: 2006, The impact of perceived corporate social responsibility on consumer behavior, "Journal of Business Research", 56, 46-53.
 4. Bhattacharya C. B., Sen S.: 2004, Doing Better at Doing Good: When, Why, And How Consumers Respond To Corporate Social Initiatives, "California Management Review", 40, 9-24.
 5. Brown T. J., Dacin P. A.: 1997, The Company and the Product: Corporate Associations and Consumer Product Response, "Journal of Marketing", 61, 68-84.
 6. Davis J. J.: 1994, Good Ethics Is Good for Business: Ethical Attributions and Response to Environmental Advertising, "Journal of Business Ethics", 13 (11), 873-885.
 7. Dean D. H.: 2004, Consumer perception of corporate donations, "Journal of Advertising", 32 (4), 91-102.
 8. De Carlo L. T.: 1997, On the Meaning and Use of Kurtosis, "Psychological Methods", 2 (3), 292-307.
 9. Dorna C.: 2009, The Role of Personal Values in Fair Trade Consumption, "Journal of Business Ethics", 84 (4), 549-563.
 10. Follows S. B., Jobber D.: 2000, Environmentally responsible purchase behavior: a test of a consumer model, "European Journal of Marketing", 34, 723-746.
 11. Grzegorzewska - Ramocka E.: 2005, Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w marketingu strategicznym, Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej.
 12. Lafferty B. A., Goldsmith R. E., Hult G. T.: 2004, The Impact of the Alliance on the Partners: A Look at Cause-Brand Alliances, "Psychology & Marketing", 21, 509-531.
 13. Lafferty B. A., Goldsmith R. E.: 1999, Corporate Credibility's Role in Consumer's Attitudes and Purchase Intentions When a High versus a Low Credibility Endorser Is Used in the Ad, "Journal of Business Research", 44, 109-116.
 14. Lichtenstein D. R., Drumwright M. E., Braig B. M.: 2004, The Effect of Corporate Social Responsibility on Customer Donation to Corporate-Supported Nonprofits, "Journal of Marketing", 68, 16-32.
 15. Martin L., Ruiz S.: 2007, I Need You Too! Corporate Identity Attractiveness for Consumers and The Role of Social Responsibility, "Journal of Business Ethics", 77, 245-260.
 16. Mercer J. J.: Corporate social responsibility and its importance to consumers, doctoral dissertation, Claremont University 2003.
 17. Menon S., Kahn B. E.: 2003, Corporate Sponsorships of Philanthropic Activities: When Do They Impact Perception of Sponsor Brand?, "Journal of Consumer Psychology", 13, 316-327.
 18. Miniard P. W., Bhatla S., Rose R. L.: 1990, On the formation and relationship of ad and brand attitudes: an experimental an causal analysis, "Journal of Marketing Research", 27, 290-303.
 19. Mohr L. A., Webb D. J.: 2005, The Effects of Corporate Social Responsibility and Price on Consumer Responses, "The Journal of Consumer Affairs", 39, 121-147.
 20. Osterhaus T. L: 1997, Pro-Social Consumer Influence Strategies: When and How Do They Work?, "Journal of Marketing", 61, 16-29.
 21. Pirsch J., Gupta S., Grau S. L.: 2007, A Framework for Understanding Corporate Social Responsibility Programs as a Continuum: An Exploratory Study, "Journal of Business Ethics", 70, 125-140.
 22. Rokeach M.: 1973, The nature of human values, New York: Free Press NY.
 23. Salmones M., Crespo A., Bosquel.: 2005, Influence of Corporate Social Responsibility on Loyalty and Valuation of Services, "Journal of Business Ethics", 61, 369-385.
 24. Schwartz S. H.: 1994, Are there universal aspects in the structure and contents of human values?, "Journal of Social Issues", 50, 19-46.
 25. Schwartz S. H.: 2000, Value consequence and importance: A cross-national study, "Journal of Cross-Cultural Psychology", 31, 465-497.
 26. Sen S., Bhattacharya C. B.: 2001, Does Doing Good Always Lead to Doing Better? Consumer Reaction to Corporate Social Responsibility, "Journal of Marketing Research", 38, 225-243.
 27. Sen S., Bhattacharya C. B., Korschun D.: 2006, The role of Corporate Social Responsibility in Strengthening Multiple Stakeholder Relationships: A Filed Experiment, "Journal of the Academy of Marketing Science", 34, 158-166.
 28. Shaw D., Grehan E., Shiu E., Hassen L., Thomson J.: 2005, An exploration of Values in Ethical Consumer Decision Making, "Journal of Consumer Behaviour", 4, 185-200.
 29. Shuler D., Cording M.: 2006, A corporate social performance - corporate financial performance behavioral model for consumers, "Academy of Management Review", 31, 3, 540-558.
 30. Van den Brink D., Odekerken - Schroder G., Pauwels P.: 2006, The effect of strategic and tactical cause-related marketing on consumer' brand loyalty, "Journal of Consumer Marketing", 23, 15-25.
 31. Yoon Y., Gürhan - Canli Z., Schwarz N.: 2006, The Effect of Corporate Social Responsibility. (CSR) Activities on Companies with Bad Reputations, "Journal of Consumer Psychology", 16 (4), 377-390.
 32. Yoon Y., Gürhan - Canli Z.: 2003, Negative Consequences of Doing Good: The Effects of Perceived Motives Underlying Corporate Social Responsibility, "Advances in Consumer Research", 30 (1), 323-324.
 33. Zarzycka B., Dawidowicz M., Koziarek E.: 2007, Typy samoświadomości a preferencja wartości, w: Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, t. 14, Lublin: Wydawnictwo KUL, 25-38.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-1837
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu