BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lew Agnieszka (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Planowanie i rozliczanie kosztów projektów
Planning and Accounting Projects Costs
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 343, s. 336-343, bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Modele zarządzania kosztami i dokonaniami
Słowa kluczowe
Koszty, Zarządzanie projektem, Kontrola kosztów
Costs, Project management, Cost control
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono specyfikę zarządzania projektem, a szczególnie jego kosztami od momentu planowania, przez zaprojektowanie budżetu przedsięwzięcia wraz z oszacowanymi kosztami projektu, a także wyborem zespołu wykonawczego, aż do jego realizacji i zakończenia związanego z rozliczeniem zaplanowanego budżetu projektu. Zarysowano możliwe podziały projektów, które realizowane mogą być w jednostkach gospodarczych. Wskazano obszary, które wymagają większych nakładów pracy przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia. Ponadto ukazano, w jaki sposób odpowiednie planowanie i skuteczna kontrola na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia wspierają proces zarządzania kosztami projektu i pozwalają na sprawne zarządzanie projektem. Dokonano prezentacji najpopularniejszych metod rozliczania kosztów projektu, tak aby uzyskać informację o zakładanym sukcesie lub porażce danego przedsięwzięcia.(abstrakt oryginalny)

The article presents the specifics of project management, especially its costs from the planning, design of the project budget, along with the estimated costs of the project, as well as the choice of the executive team, to its implementation and completion associated with the realisation of the planned project budget. An outline of possible project divisions that can be implemented in business entities has been drafted. The areas that need more work before starting the project have been indicated. Moreover, it is illustrated how proper planning and effective control at every stage of the project support the process of project cost management and enable efficient management of the project. The presentations are made on the most popular expense accounting methods of the project in order to obtain information about the assumed success or failure of a particular venture.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dobija D., Kucharczyk M. (red.), 2009, Rachunkowość zarządcza. Teoria. Praktyka. Aspekty behawioralne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
  2. http://www.ipma.pl/.
  3. Kiziukiewicz T. (red.), 2009, Rachunkowość zarządcza, Ekspert. Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław.
  4. Klinowski M. (red.), 2006, Strategiczne zarządzanie kosztami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  5. Klinowski M. (red.), 2008, Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
  6. Mika J., 2010, Zarządzanie projektami - wybrane elementy, www. otop.org.pl (13.04.2014).
  7. Nowak E. (red.), 2010, Budżetowanie w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
  8. Rydzewska-Włodarczyk M., 2011, Szacowanie kosztów projektów na przykładzie przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 181.
  9. Trocki M., Grucza B., Ogonek K., 2003, Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
  10. Wierzbiński M. (red.), 2010, Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.343.31
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu